لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(64)
چاپ مجدد (399)
تالیف (447)
ترجمه (16)
تهران (463)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (78)
كمك درسی و آموزشی (366)

تعداد یافت شده (463) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب کار فارسی اول دبستان (بخوانیم و بنویسیم)
نويسنده:سیدحسن ذوالفقاری ؛ نويسنده:فاطمه‌صغری علیزاده ؛ نويسنده:گلزار فرهادی - مدرسه - دیویی: 4fa1 - 140 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1387 - 23000 ریال - 2 -283-385-964-978 انتخاب
2- کتاب کار ریاضی اول ابتدایی
نويسنده:گلزار فرهادی ؛ نويسنده:فرزانه فرهادی - رشد اندیشه،دانش آفرین - دیویی: 510.76 - 168 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 130000 ریال - 9 -8-96663-964-978 انتخاب
3- فارسی 4‌ام دبستان (کتاب کار)
نويسنده:گلزار فرهادی ؛ نويسنده:مرجان ده‌حقی ؛ گرافيست:مونا جمال‌پور - خیلی سبز - دیویی: 4fa0.76 - 120 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1394 - 140000 ریال - 1 -01-7577-600-978 انتخاب
4- فارسی 5‌ام دبستان (کتاب کار)
نويسنده:گلزار فرهادی ؛ ويراستار:فرزانه صدیقی ؛ گرافيست:مونا جمال‌پور - خیلی سبز - دیویی: 4fa0.76 - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1394 - 130000 ریال - 9 -028-412-600-978 انتخاب
5- فارسی 5‌ام دبستان (کتاب کار)
نويسنده:گلزار فرهادی ؛ ويراستار:فرزانه صدیقی ؛ گرافيست:مونا جمال‌پور - خیلی سبز - دیویی: 4fa0.76 - 108 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 24 سال 1394 - 130000 ریال - 9 -028-412-600-978 انتخاب
6- همراه با آفتاب فعالیت تابستانه (یادآوری و دوره‌ی آموخته‌های اول دبستان)
نويسنده:گلزار فرهادی ؛ نويسنده:فرزانه فرهادی - دانش آفرین،رشد اندیشه - دیویی: 372.24076 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 50000 ریال - 3 -90-7035-964-978 انتخاب
7- فارسی 5‌ام دبستان (کتاب کار)
نويسنده:گلزار فرهادی ؛ ويراستار:فرزانه صدیقی ؛ گرافيست:مونا جمال‌پور - خیلی سبز - دیویی: 4fa0.76 - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 31 سال 1395 - 160000 ریال - 9 -028-412-600-978 انتخاب
8- فارسی 5‌ام دبستان (کتاب کار)
نويسنده:گلزار فرهادی ؛ ويراستار:فرزانه صدیقی ؛ گرافيست:مونا جمال‌پور - خیلی سبز - دیویی: 4fa0.76 - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 37 سال 1395 - 160000 ریال - 9 -028-412-600-978 انتخاب
9- کارت کتاب نشانه‌های 1 و 2 (بر اساس کتاب بخوانیم و بنویسیم اول دبستان)
نويسنده:گلزار فرهادی - دانش آفرین - دیویی: 4fa1 - 352 صفحه - جیبی (پلاستیکی) - چاپ 4 سال 1385 - 20000 ریال - 8 -12-7035-964 انتخاب
10- کتاب نوروز سوم دبستان
نويسنده:گلزار فرهادی ؛ نويسنده:نازنین امیدوار ؛ ويراستار:پوراندخت جم - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 372.24076 - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 70000 ریال - 9 -0328-00-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 47