لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (166)
تالیف (206)
ترجمه (9)
تهران (214)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (212)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (215) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- میهن من
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 40000 ریال - 6 -0393-08-964-978 انتخاب
2- قصه
نويسنده:پیوند فرهادی ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 28000 ریال - 4 -1052-07-964-978 انتخاب
3- فصل‌ها: ویژه‌ی کودکان چهارساله
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 40000 ریال - 0 -0395-08-964-978 انتخاب
4- دوست بازیگوش
شاعر:پیوند فرهادی ؛ تصويرگر:آرمیتا قربانی - آوای باران - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 5000 ریال - 0 -66-6686-600-978 انتخاب
5- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 40000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
6- قصه
نويسنده:پیوند فرهادی ؛ نويسنده:شیرین برزین ؛ نويسنده:ترانه فرصت - مبتکران - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 70000 ریال - 3 -0788-07-964-978 انتخاب
7- خانواده
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 30000 ریال - 2 -0391-08-964-978 انتخاب
8- بهداشت
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 613 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 30000 ریال - 9 -0389-08-964-978 انتخاب
9- حیوانات همراه با شعر
نويسنده:پیوند فرهادی - قلم سبز - دیویی: 750 - 12 صفحه - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 25000 ریال - 0 -63-7878-964-978 انتخاب
10- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1398 - 400000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22