لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(59)
چاپ مجدد (90)
تالیف (100)
ترجمه (49)
تهران (146)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (149) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نظریه‌پردازان و مشاهیر مدیریت
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:وحید شاهمیرزایی ؛ نويسنده:علی حسین‌زاده - موسسه کتاب مهربان نشر - دیویی: 658 - 608 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 350000 ریال - 6 -48-5823-600-978 انتخاب
2- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 55000 ریال - 7 -04-6090-600-978 انتخاب
3- مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)
نويسنده:آنجلو کینیکی ؛ نويسنده:روبرت کریتنر ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - پیام پویا - دیویی: 658.3 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1393 - 125000 ریال - 7 -03-7933-964 انتخاب
4- ارتباطات انسانی
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 302 - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 55000 ریال - 4 -732-317-964-978 انتخاب
5- نظریه‌پردازان و مشاهیر مدیریت
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:وحید شاهمیرزایی ؛ نويسنده:علی حسین‌زاده - موسسه کتاب مهربان نشر - دیویی: 658 - 596 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 250000 ریال - 6 -48-5823-600-978 انتخاب
6- فناوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر آن
نويسنده:داریوش محمدی ؛ نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:مهدی خادمی - برآیند پویش - دیویی: 303.4833 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 120000 ریال - 6 -56-6090-600-978 انتخاب
7- مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)
نويسنده:آنجلو کینیکی ؛ نويسنده:روبرت کریتنر ؛ مترجم:حسین صفرزاده - پیام پویا - دیویی: 658.3 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 78000 ریال - 7 -03-7933-964 انتخاب
8- رهبری اثربخش
نويسنده:رابرت لوسیر ؛ نويسنده:کریستوفر‌اف. آکوا ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - خجسته - دیویی: 658.4092 - 688 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 800000 ریال - 9 -25-2975-964-978 انتخاب
9- مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)
نويسنده:آنجلو کینیکی ؛ نويسنده:روبرت کریتنر ؛ مترجم:حسین صفرزاده - برآیند پویش - دیویی: 658.3 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 22 سال 1399 - 600000 ریال - انتخاب
10- ارتباطات انسانی (مبانی)
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 302.2 - 370 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 9500 ریال - 9643172503 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15