لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (83)
تالیف (94)
ترجمه (46)
تهران (137)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (8)

تعداد یافت شده (140) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت بازار (مدیریت بازاریابی)
نويسنده:داود محبعلی ؛ نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 658.8 - 404 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 2000 نسخه - 12500 ریال - 1 -0196-00-964 انتخاب
2- مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)
نويسنده:آنجلو کینیکی ؛ نويسنده:رابرت کریتنر ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - برآیند پویش - دیویی: 658.3 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1393 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 2 -09-6090-600-978 انتخاب
3- روشهای تحقیق در علوم انسانی (با نگرشی بر پایان‌‌‌نامه‌نویسی)
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:حسین صفرزاده - برآیند پویش - دیویی: 001.42 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 3 -4-91991-600-978 انتخاب
4- مدیریت استراتژیک بازار
نويسنده:دیویدا. آکر ؛ مترجم:حسین صفرزاده ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - پیام پویا - دیویی: 658.8 - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3300 نسخه - 55000 ریال - 3 -05-7933-964 انتخاب
5- توسعه و اجرای سیستم‌های ارزیابی عملکرد متوازن در سازمان‌های رسانه‌ای
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:ابوالفضل دانایی - مکث نظر - دیویی: 302.23068 - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 82000 ریال - 6 -08-6923-600-978 انتخاب
6- مدیریت بازار (مدیریت بازاریابی)
نويسنده:داود محبعلی ؛ نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی - امیرکبیر - دیویی: 658.8 - 382 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 3000 نسخه - 23000 ریال - 1 -0196-00-964 انتخاب
7- سیستم‌های برنامه‌ریزی رسمی اداری
نويسنده:حسین صفرزاده ؛ نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی ؛ نويسنده:مهدی خادمی - برآیند پویش - دیویی: 658.4 - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 155000 ریال - 9 -55-6090-600-978 انتخاب
8- ارتباطات انسانی: مبانی
نويسنده:علی‌اکبر فرهنگی - موسسه ‌خدمات ‌فرهنگی ‌رسا - دیویی: 302 - 364 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1382 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 3 -250-317-964 انتخاب
9- مدل‌های کلیدی مدیریت
نويسنده:استیون‌تن هو ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی ؛ مترجم:حسین صفرزاده - رسا - دیویی: 658.4 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 58000 ریال - 4 -16-3177-964-978 انتخاب
10- مدیریت رفتار سازمانی (مفاهیم، نظریه‌ها و کاربردها)
نويسنده:آنجلو کینیکی ؛ نويسنده:روبرت کریتنر ؛ مترجم:علی‌اکبر فرهنگی - پیام پویا - دیویی: 658.3 - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 1000 نسخه - 125000 ریال - 7 -03-7933-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14