لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (4)
تالیف (6)
ترجمه (1)
تهران (3)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ناتوانیهای یادگیری
نويسنده:فریدون رخشان ؛ نويسنده:اکبر فریار - مبنا - دیویی: 153.1 - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 16000 ریال - 4 -07-6644-964 انتخاب
2- ناتوانیهای یادگیری: اصول نظری تشخیص و توان‌بخشی کودکان LD
نويسنده:جانت لرنر ؛ مترجم:فریدون رخشان ؛ مترجم:اکبر فریار - مبنا - دیویی: 371.9 - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 190000 ریال - 6 -07-6644-964-978 انتخاب
3- ناتوانی‌های یادگیری: اصول نظری تشخیص و راهبردهای آموزشی
نويسنده:اکبر فریار ؛ نويسنده:فریدون رخشان - نیما - دیویی: 371.9 - 370 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1367 - 1100 ریال - انتخاب
4- اصول و مبانی جامعه‌شناسی صنعتی
نويسنده:اکبر فریار ؛ ويراستار:علی سالیانی - آستان قدس رضوی، موسسه چاپ و انتشارات - دیویی: 306 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 4500 ریال - انتخاب
5- اصول و مبانی جامعه‌شناسی صنعتی
نويسنده:اکبر فریار ؛ ويراستار:علی سالیانی - شرکت به نشر - دیویی: 306.36 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 7500 ریال - 1 -451-333-964 انتخاب
6- اصول و مبانی جامعه‌شناسی صنعتی
نويسنده:اکبر فریار ؛ ويراستار:علی سالیانی - شرکت به نشر - دیویی: 306.36 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 6000 ریال - 3 -99-6700-964 انتخاب
7- ناتوانی‌های یادگیری: اصول نظری تشخیص و راهبردهای آموزشی
نويسنده:اکبر فریار ؛ نويسنده:فریدون رخشان - میترا - دیویی: 371.9 - 372 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1364 - 600 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1