لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاش، نگین شاهوار
گردآورنده:محمد رضائی ؛ گردآورنده:علی رضائی ؛ گردآورنده:خدیجه زاهدی - آوای چلچله - دیویی: 955.8323 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 5 -56-8741-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1