لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (125)
تالیف (11)
ترجمه (132)
تهران (143)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (143) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ملت عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1395 - 4400 نسخه - 330000 ریال - 5 -919-311-964-978 انتخاب
2- خودآموز ترکی استانبولی (مکالمه - دستور)
نويسنده:ارسلان فصیحی - ققنوس - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 1500 نسخه - 170000 ریال - 9 -081-311-964-978 انتخاب
3- خودآموز ترکی استانبولی (مکالمه - دستور)
نويسنده:ارسلان فصیحی - ققنوس - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 9 -081-311-964-978 انتخاب
4- ملت عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 72 سال 1397 - 4400 نسخه - 280000 ریال - 0 -449-278-600-978 انتخاب
5- ملت عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 36 سال 1396 - 3300 نسخه - 190000 ریال - 5 -919-311-964-978 انتخاب
6- ملت عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 26 سال 1396 - 4400 نسخه - 330000 ریال - 5 -919-311-964-978 انتخاب
7- مگه تو مملکت شما خر نیس؟
نويسنده:عزیز نسین ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1650 نسخه - 170000 ریال - 0 -001-278-600-978 انتخاب
8- ملت عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 512 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 84 سال 1397 - 4400 نسخه - 240000 ریال - 5 -919-311-964-978 انتخاب
9- ملت عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1395 - 3300 نسخه - 380000 ریال - 5 -919-311-964-978 انتخاب
10- ملت عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 2200 نسخه - 280000 ریال - 5 -919-311-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15