لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (105)
تالیف (11)
ترجمه (112)
تهران (123)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (123) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خودآموز ترکی استانبولی (مکالمه - دستور)
نويسنده:ارسلان فصیحی - ققنوس - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 1500 نسخه - 65000 ریال - 9 -081-311-964-978 انتخاب
2- ملت عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 512 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 5 -919-311-964-978 انتخاب
3- ملت عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1395 - 4400 نسخه - 330000 ریال - 5 -919-311-964-978 انتخاب
4- قلعه سفید
نويسنده:اورهان پاموک ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1100 نسخه - 140000 ریال - 6 -165-311-964-978 انتخاب
5- بعد از عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - کتابسرای نیک - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1500 نسخه - 295000 ریال - 6 -64-2953-964-978 انتخاب
6- ملت عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 45 سال 1396 - 4400 نسخه - 330000 ریال - 5 -919-311-964-978 انتخاب
7- ملت عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 61 سال 1397 - 4400 نسخه - 330000 ریال - 5 -919-311-964-978 انتخاب
8- دیوان پروین اعتصامی
به‌اهتمام:ارسلان فصیحی - ققنوس - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 4000 نسخه - 6500 ریال - 8 -078-311-964 انتخاب
9- خودآموز ترکی استانبولی (مکالمه - دستور)
نويسنده:ارسلان فصیحی - ققنوس - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 1500 نسخه - 170000 ریال - 9 -081-311-964-978 انتخاب
10- ملت عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 17 سال 1395 - 3300 نسخه - 380000 ریال - 5 -919-311-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13