لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (118)
تالیف (11)
ترجمه (125)
تهران (136)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (136) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ملت عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2200 نسخه - 250000 ریال - 5 -919-311-964-978 انتخاب
2- ملت عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 512 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 28 سال 1396 - 4400 نسخه - 390000 ریال - 5 -919-311-964-978 انتخاب
3- بعد از عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - کتابسرای نیک - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1500 نسخه - 295000 ریال - 6 -64-2953-964-978 انتخاب
4- قلعه سفید
نويسنده:اورهان پاموک ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 2 -165-311-964 انتخاب
5- مگه تو مملکت شما خر نیس؟
نويسنده:عزیز نسین ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1650 نسخه - 170000 ریال - 0 -001-278-600-978 انتخاب
6- ملت عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 20 سال 1395 - 3300 نسخه - 380000 ریال - 5 -919-311-964-978 انتخاب
7- ملت عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 59 سال 1397 - 4400 نسخه - 330000 ریال - 5 -919-311-964-978 انتخاب
8- ملت عشق
نويسنده:الیف شفق ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - ققنوس - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 76 سال 1397 - 4400 نسخه - 370000 ریال - 5 -919-311-964-978 انتخاب
9- خودآموز ترکی استانبولی (مکالمه - دستور)
نويسنده:ارسلان فصیحی - ققنوس - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 8 -081-311-964 انتخاب
10- جودت‌بیک و پسران
نويسنده:اورهان پاموک ؛ مترجم:ارسلان فصیحی - کتاب نشر نیکا - 738 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 540000 ریال - 9 -02-7567-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14