لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (2)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرگذشت سینما در ایران
نويسنده:گیسو فغفوری ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 791.4309 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 60000 ریال - 0 -715-369-964-978 انتخاب
2- سرگذشت سینما در ایران
نويسنده:گیسو فغفوری - افق - دیویی: 791.4309 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 48000 ریال - 0 -715-369-964-978 انتخاب
3- سی قصه (قصه‌های شکوفه)
گردآورنده:گیسو فغفوری - آیا - دیویی: 808.83 - 112 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7000 ریال - 7 -3-93218-964 انتخاب
4- سی قصه (قصه‌های گل)
گردآورنده:گیسو فغفوری - آیا - دیویی: 808.83 - 152 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 8000 ریال - 9 -2-93218-964 انتخاب
5- سرگذشت سینما در ایران
نويسنده:گیسو فغفوری ؛ ويراستار:مژگان کلهر - افق - دیویی: 791.4309 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 200000 ریال - 0 -715-369-964-978 انتخاب
6- نی‌نی بازیگوش
نويسنده:گیسو فغفوری ؛ تصويرگر:علی جهانشاهی - شهر قلم - دیویی: 741.5 - 10 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 95000 ریال - 5 -307-320-600-978 انتخاب
7- نی‌نی ریخت و پاش
نويسنده:گیسو فغفوری ؛ تصويرگر:علی جهانشاهی - شهر قلم - دیویی: 741.5 - 10 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 95000 ریال - 2 -308-320-600-978 انتخاب
8- نی‌نی کثیفه
نويسنده:گیسو فغفوری ؛ تصويرگر:علی جهانشاهی - شهر قلم - دیویی: 741.5 - 10 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 95000 ریال - 8 -306-320-600-978 انتخاب
9- نی‌نی عصبانی
نويسنده:گیسو فغفوری ؛ تصويرگر:علی جهانشاهی - شهر قلم - دیویی: 741.5 - 10 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 95000 ریال - 1 -305-320-600-978 انتخاب
10- سی قصه (قصه‌های باران)
گردآورنده:گیسو فغفوری - آیا - دیویی: 808.83 - 118 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 7000 ریال - 0 -1-93218-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1