لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (6)
تالیف (27)
ترجمه (7)
تهران (32)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (34) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان آذربایجان شرقی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 16000 ریال - 2 -39-6991-964-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان مازندران
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 12000 ریال - 9 -57-6990-964-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان اردبیل
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 5 -38-6991-964-978 انتخاب
4- روش‌های ریاضی در فیزیک
نويسنده:جورج ارفکن ؛ مترجم:محی‌الدین شیخ‌الاسلامی ؛ مترجم:حسین فلسفی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 515.1 - جلد 1 - چاپ 2 سال 1370 - 2200 ریال - انتخاب
5- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان خراسان جنوبی
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 6 -31-6991-964-978 انتخاب
6- روشهای ریاضی در فیزیک
نويسنده:جورج‌براون آرفکن ؛ مترجم:محی‌الدین شیخ‌الاسلامی ؛ مترجم:حسین فلسفی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 515.1 - 584 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1363 - 950 ریال - انتخاب
7- فیزیک عمومی: مکانیک
نويسنده:مارچلو آلونسو ؛ نويسنده:ادوارد فین ؛ مترجم:لطیف کاشیگر - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 530 - 616 صفحه - (در3جلد ) - جلد 1 - چاپ 4 سال 1369 - 2000 ریال - انتخاب
8- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان سیستان و بلوچستان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 9000 ریال - 2 -26-6991-964-978 انتخاب
9- دایره‌المعارف سرزمین و مردم استان گیلان
نويسنده:عبدالحسین سعیدیان ؛ ويراستار:زهره مجتبوی ؛ ويراستار:شهلا عطاردی - آرام،علم و زندگی - دیویی: 955.003 - 106 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10500 ریال - 2 -56-6990-964-978 انتخاب
10- روشهای ریاضی در فیزیک
نويسنده:جورج‌براون آرفکن ؛ مترجم:محی‌الدین شیخ‌الاسلامی ؛ مترجم:حسین فلسفی - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 515.1 - 567 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 7500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4