لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(56)
چاپ مجدد (197)
تالیف (0)
ترجمه (253)
تهران (251)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (253) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شهامت
نويسنده:دبی فورد ؛ مترجم:فرزام حبیبی‌اصفهانی ؛ ويراستار:حمیده رستمی - لیوسا - دیویی: 158.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 120000 ریال - 2 -83-5138-600-978 انتخاب
2- نیمه‌ی تاریک وجود
نويسنده:دبی فورد ؛ مترجم:عبدالله صلاحی - لیوسا - دیویی: 155.264 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 85000 ریال - 0 -003-340-600-978 انتخاب
3- راز سایه: توان سرزندگی با تعبیری نو از داستان زندگی
نويسنده:دبی فورد ؛ مترجم:فرناز فرود ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - حمیدا - دیویی: 158.1 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 22000 ریال - 9 -59-6516-964 انتخاب
4- نیمه‌ی تاریک جویندگان نور....
نويسنده:دبی فورد ؛ مقدمه:نیل دونالد‌والش ؛ مترجم:الهام شریف - نسل نواندیش - دیویی: 155.264 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 139000 ریال - 2 -725-236-964-978 انتخاب
5- نیمه تاریک وجود: توان، خلاقیت، استعداد و رویاهای خود را بازیابید
نويسنده:دبی فورد ؛ مترجم:فرناز فرود ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - حمیدا - دیویی: 158.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 38000 ریال - 2 -43-6516-964 انتخاب
6- بازتاب سایه: افروختن نیروی نهفته در خویشتن حقیقی
نويسنده:دبی فورد ؛ مترجم:فرناز فرود ؛ ويراستار:زهره جمشیدی‌کیا - کلک آزادگان - دیویی: 154.2 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 75000 ریال - 5 -90-7974-964-978 انتخاب
7- بهترین سال زندگی: آرزو کنید، برنامه‌ریزی کنید، زندگی کنید!
نويسنده:دبی فورد ؛ مترجم:فرناز فرود ؛ ويراستار:ریحانه فرهنگی - حمیدا - دیویی: 158.1 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 38000 ریال - 0 -41-6516-964-978 انتخاب
8- شهامت
نويسنده:دبی فورد ؛ مترجم:فرزام حبیبی‌اصفهانی - آتیسا - دیویی: 158.1 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 150000 ریال - 0 -81-8399-600-978 انتخاب
9- جوجه اردک زشت درون
نويسنده:دبی فورد ؛ مترجم:فرشید قهرمانی ؛ ويراستار: بنیاد فرهنگ زندگی بالنده - بنیاد فرهنگ زندگی (وابسته به موسسه بنیاد فرهنگی زندگی بالنده) - دیویی: 155.264 - 225 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1398 - 380000 ریال - 6 -28-6268-600-978 انتخاب
10- نیمه تاریک وجود: توان، خلاقیت، استعداد و رویاهای خود را بازیابید
نويسنده:دبی فورد ؛ مترجم:عبدالله صلاحی - آتیسا - دیویی: 155.264 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 7 -79-8399-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 26