لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای ورقکاری
نويسنده:رن فورنیه ؛ نويسنده:سو فورنیه ؛ مترجم:عماد حجتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 629.228 - 188 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 13000 ریال - 5 -65-6232-964 انتخاب
2- راهنمای ورقکاری
نويسنده:رن فورنیه ؛ نويسنده:سو فورنیه ؛ مترجم:عماد حجتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 629.228 - 190 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 24000 ریال - 5 -65-6232-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1