لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (205)
تالیف (96)
ترجمه (144)
تهران (239)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (240) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اینسان حقوقلاری: حاقیندا عمومی بیان‌نامه نین
مترجم:داریوش آشوری - تهران صدا - دیویی: 323 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4000 ریال - 7 -96-6411-964 انتخاب
2- مکبث (همراه متن انگلیسی)
نويسنده:ویلیام شکسپیر ؛ مترجم:داریوش آشوری ؛ مقدمه:بهرام مقدادی - موسسه نشر آگه - دیویی: 822.33 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1393 - 150000 ریال - 2 -066-329-964 انتخاب
3- غروب بت‌ها، یا، فلسفیدن با پتک
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - موسسه انتشارات آگه - دیویی: 193 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 120000 ریال - 5 -039-329-964 انتخاب
4- فرهنگ سیاسی
نويسنده:داریوش آشوری - مروارید - دیویی: 320.03 - 184 صفحه - رقعی - چاپ 13 سال 1364 - 200 ریال - انتخاب
5- چنین گفت زرتشت: کتابی برای همه کس و هیچ کس
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 295 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1376 - 15000 ریال - 8 -042-416-964 انتخاب
6- فراسوی نیک و بد
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:داریوش آشوری - خوارزمی - دیویی: 193 - 298 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 85000 ریال - 6 -044-487-964-978 انتخاب
7- ما و مدرنیت
نويسنده:داریوش آشوری - موسسه فرهنگی صراط - دیویی: 303.482 - 388 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 38000 ریال - 8 -16-5633-964 انتخاب
8- دانشنامه سیاسی
نويسنده:داریوش آشوری - مروارید - دیویی: 320.03 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1389 - 63000 ریال - 3 -22-6026-964-978 انتخاب
9- دانشنامه سیاسی
نويسنده:داریوش آشوری - مروارید - دیویی: 320.03 - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1398 - 490000 ریال - 3 -22-6026-964-978 انتخاب
10- شعر روزگار ما (مجموعه مقالات)
نويسنده:حسین منزوی ؛ نويسنده:داریوش آشوری ؛ نويسنده:ضیاء موحد - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 801.951 - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 6 -607-422-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 24