لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(44)
چاپ مجدد (37)
تالیف (22)
ترجمه (59)
تهران (80)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مثنوی معنوی
شاعر:جلال‌الدین‌محمدبن‌محمد مولوی ؛ مقدمه:آنه‌ماری شیمل ؛ مقدمه:سیدسعید فیروزآبادی - بدیهه،لیوسا - دیویی: 8fa1.31 - 1306 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 2500 نسخه - 9 -27-5715-600-978 انتخاب
2- Ein gast aus der wust
نويسنده:سعیده محمدزکی‌گودرزی ؛ مترجم:سیدسعید فیروزآبادی ؛ تصويرگر:سمائه شریفی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 7 -058-121-600-978 انتخاب
3- مقابله با چالش‌های زندگی
نويسنده:شهرام آریاوند ؛ ويراستار:سیدسعید فیروزآبادی - سنبله - دیویی: 646.7 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 8 -715-392-964-978 انتخاب
4- من و کامینسکی
نويسنده:دانیل کلمان ؛ مترجم:سیدسعید فیروزآبادی ؛ ويراستار:حسین گودرزی - کتابسرای نیک - دیویی: 833.914 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 1300 نسخه - 365000 ریال - 1 -30-2953-964-978 انتخاب
5- جوانی زیباست و داستان‌های دیگر
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:سیدسعید فیروزآبادی - جامی - دیویی: 833.914 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 110000 ریال - 2 -040-176-600-978 انتخاب
6- بازتاب ادبیات آلمانی در ایران همراه کتابشناسی آثار ترجمه شده از آغاز تا امروز
نويسنده:سیدسعید فیروزآبادی - پیام خاور،مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدنها - دیویی: 830.9 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 15000 ریال - 3 -0-95772-964 انتخاب
7- واژه‌نامه‌ی پایه‌ی موضوعی زبان آلمانی (الفبایی - آموزشی): آلمانی - فارسی، فارسی - آلمانی
نويسنده:سیدسعید فیروزآبادی ؛ ويراستار:سیدجلیل شاهری‌لنگرودی - زبانکده - دیویی: 433 - 472 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 1 -76-6117-964-978 انتخاب
8- این است انسان چگونه آن می‌شویم که هستیم
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:سیدسعید فیروزآبادی - جامی - دیویی: 193 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 2200 نسخه - 27000 ریال - 3 -92-7468-964-978 انتخاب
9- اندیشه‌های زرین شیلر
نويسنده:فریدریش شیلر ؛ مترجم:سیدسعید فیروزآبادی - بدیهه،لیوسا - دیویی: 832.6 - 216 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 1 -73-6701-964-978 انتخاب
10- پانزده گفتار در باب ترجمه
نويسنده:سیدسعید فیروزآبادی - کتاب پارسه - دیویی: 438.02 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 36000 ریال - 6 -72-5026-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9