لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (89)
تالیف (92)
ترجمه (11)
تهران (92)
شهرستان (11)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (103) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- موتورهای الکتریکی کوچک و خیلی کوچک
نويسنده:کریل وی‌نوت ؛ مترجم:ابراهیم سیدگوگانی ؛ مترجم:جواد فیض - موتوژن آذر - دیویی: 621.4 - 260 صفحه - جلد 1 - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 700 ریال - انتخاب
2- من و کودک من: راهنمای مادران از نظر بهداشت و سلامت خود، تغذیه، رشد و پرورش کودک
نويسنده:جواد فیض - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 649.1 - 820 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 22 سال 1387 - 95000 ریال - 1 -0169-00-964-978 انتخاب
3- رفتار من با کودک من: راهنمای مادران و پدران تا از مسائل روانی، رفتاری و واکنشهای کودکان و نوجوانان..
نويسنده:جواد فیض - اساطیر - دیویی: 649.1 - 412 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1381 - 32000 ریال - 0 -77-5960-964 انتخاب
4- تغذیه کودک من: راهنمای تغذیه صحیح کودکان، نوجوانان و جوانان از دوران جنینی تا 18 سالگی (درمان اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان)
نويسنده:جواد فیض - امیرکبیر - دیویی: 649.3 - 490 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1391 - 119000 ریال - 0 -1057-00-964-978 انتخاب
5- من و کودک من: راهنمای مادر برای بهداشت و سلامت خود و تغذیه، پرورش و تربیت کودک
نويسنده:جواد فیض - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 649.1 - 850 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 39 سال 1391 - 390000 ریال - 9 -1207-00-964-978 انتخاب
6- من و کودک من: راهنمای مادر برای بهداشت و سلامت خود و تغذیه، پرورش و تربیت کودک
نويسنده:جواد فیض - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 649.1 - 832 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 24 سال 1388 - 145000 ریال - 9 -1207-00-964-978 انتخاب
7- رفتار پدر و مادر با کودک و نوجوان (دانستنی‌های لازم برای پدران و مادران)
نويسنده:جواد فیض - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 649.1 - 572 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1393 - 270000 ریال - 6 -1141-00-964-978 انتخاب
8- من و کودک من: راهنمای مادر برای بهداشت و سلامت خود و تغذیه، پرورش و تربیت کودک
نويسنده:جواد فیض - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 649.1 - 830 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 49 سال 1394 - 500000 ریال - 9 -1207-00-964-978 انتخاب
9- من وکودک من
نويسنده:جواد فیض - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 649.1 - 620 صفحه - وزیری - چاپ 5 سال 1366 - 1900 ریال - انتخاب
10- رفتار پدر و مادر با کودک و نوجوان: (دانستنی‌های لازم برای پدران و مادران)
نويسنده:جواد فیض - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 649.1 - 574 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 120000 ریال - 6 -1141-00-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11