لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(134)
چاپ مجدد (307)
تالیف (427)
ترجمه (14)
تهران (437)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (21)
كمك درسی و آموزشی (392)

تعداد یافت شده (441) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای زبان فارسی (2) سال دوم دبیرستان شامل: آموزش کامل کتاب، شرح مفاهیم ...
نويسنده:حسین قاسم‌پورمقدم - منشور دانش - دیویی: 4fa5 - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 6000 ریال - 4 -64-6936-964 انتخاب
2- کتاب کار فارسی چهارم دبستان (بخوانیم و بنویسیم)
نويسنده:حسین قاسم‌پورمقدم ؛ نويسنده:زهرا شامانیان ؛ نويسنده:پرستو خدادادی‌نژاد - مدرسه - دیویی: 4fa0.76 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 12000 ریال - 0 -736-385-964 انتخاب
3- علوم سال پنجم ابتدایی
نويسنده:مژگان خرازی ؛ زيرنظر:حسین قاسم‌پورمقدم - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 507 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 25000 ریال - 964-373-353-X انتخاب
4- درس‌هایی برای گذشت
زيرنظر:حسین قاسم‌پورمقدم ؛ مترجم:ساسان مبرز ؛ مترجم:محرم نقی‌زاده - مرآت - دیویی: 4fa1 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 85000 ریال - 5 -142-464-600-978 انتخاب
5- با هم بیاموزیم: مجموعه‌ی آموزشی برای مادران و فرزندان: ریاضی دوم ابتدایی شامل: تمرین‌ها، فعالیت‌ها و راه‌کارهای خلاق
نويسنده:صغری ملکی ؛ نويسنده:زهرا ملکی ؛ زيرنظر:حسین قاسم‌پورمقدم - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 510.76 - 130 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 21000 ریال - 6 -603-326-964 انتخاب
6- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده آموزش ادبیات فارسی (2) (سال دوم دبیرستان) شامل: آموزش مفاهیم و نکات مهم کتاب درسی، پاسخ ...
نويسنده:فریدون اکبری‌شلدره‌ای ؛ نويسنده:حسین قاسم‌پورمقدم - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 8fa0.76 - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 38000 ریال - 1 -256-326-964 انتخاب
7- ریاضی سال پنجم ابتدایی
نويسنده:مژگان خرازی ؛ نويسنده:حسین قاسم‌پورمقدم - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 510.76 - 192 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 39000 ریال - 0 -294-373-964 انتخاب
8- علوم سال پنجم ابتدایی
نويسنده:مژگان خرازی ؛ زيرنظر:حسین قاسم‌پورمقدم - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 507 - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 29000 ریال - 964-373-353-X انتخاب
9- کتاب کار فارسی چهارم دبستان (بخوانیم و بنویسیم)
نويسنده:حسین قاسم‌پورمقدم ؛ نويسنده:زهرا شامانیان ؛ نويسنده:پرستو خدادادی‌نژاد - مدرسه - دیویی: 4fa0.76 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 15000 ریال - 3 -736-385-964-978 انتخاب
10- راهنمای اولیاء: ویژه‌ی کتاب‌های با هم بیاموزیم پنجم دبستان شامل: نکته‌های مهم کتاب‌های فارسی، ریاضی، علوم، پاسخ تمرین‌ها و ...
نويسنده:پروین شمس ؛ نويسنده:فرزانه شریعت ؛ نويسنده:حکیمه عابدیان - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 372.24076 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 35000 ریال - 5 -600-509-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 45