لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(35)
چاپ مجدد (54)
تالیف (14)
ترجمه (75)
تهران (88)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (89) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رهایی از وسواس: کتاب راهنمای درمان وسواس برای بیماران
نويسنده:بروس‌م. هایمن ؛ نويسنده:چری پدریک ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - کتاب ارجمند،ارجمند - دیویی: 616.85227 - 392 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 230000 ریال - 9 -337-200-600-978 انتخاب
2- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - دیویی: 616.89142 - 272 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 180000 ریال - 5 -047-496-964 انتخاب
3- رفتاردرمانی شناختی برای بیماریهای شدید روانی
نويسنده:جسی رایت ؛ نويسنده:داگلاس تورکینگتون ؛ نويسنده:دیویدجی. کینگدان - کتاب ارجمند،ارجمند،نسل فردا - دیویی: 616.891425 - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 98000 ریال - 8 -037-200-600-978 انتخاب
4- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
نويسنده:کیت هاوتون ؛ نويسنده:پال‌ سالکووس‌کیس ؛ نويسنده:جوان کرک - کتاب ارجمند،ارجمند - دیویی: 616.89142 - 326 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1395 - 220000 ریال - 7 -13-6095-964-978 انتخاب
5- تکوین ذهن: زندگینامه لوریا
نويسنده:آلکساندررومانوویچ لوریا ؛ نويسنده:مایکل کول ؛ نويسنده:شیلا کول - ارجمند - دیویی: 153.092 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 19000 ریال - 2 -32-5855-964 انتخاب
6- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - دیویی: 616.89142 - 324 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 39000 ریال - 5 -13-6095-964 انتخاب
7- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
نويسنده:کیت هاوتون ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - دیویی: 616.85 - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 12000 ریال - 5 -13-6095-964 انتخاب
8- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
نويسنده:کیت هاوتون ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - دیویی: 616.89142 - 272 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 22000 ریال - 3 -54-5855-964 انتخاب
9- نوروپسیکولوژی شناختی
به‌اهتمام:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - دیویی: 612.8 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 49000 ریال - 1 -018-496-964 انتخاب
10- ذهن یک یاد سپار (کتابی کوچک درباره حافظه‌ای بزرگ)
نويسنده:آلکساندررومانوویچ لوریا ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده ؛ مترجم:رامین مجتبایی - موسسه فرهنگی فاطمی، واژه - دیویی: 153.12 - 143 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 1700 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9