لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (48)
تالیف (12)
ترجمه (69)
تهران (80)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اندیشه و زبان
نويسنده:لی‌یف‌سمیونوویچ ویگوتسکی ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - فرهنگان - 253 صفحه - رقعی - 1650 ریال - انتخاب
2- رشد و تحول شناختی: مبانی فرهنگی و اجتماعی شناخت
نويسنده:آلکساندررومانوویچ لوریا ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 500 نسخه - 39000 ریال - 0 -64-5855-964 انتخاب
3- رفتاردرمانی: زمینه، مسائل و دورنما
نويسنده:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند،کتاب ارجمند - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 650 نسخه - 180000 ریال - 5 -041-200-600-978 انتخاب
4- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
نويسنده:کیت هاوتون ؛ نويسنده:پال‌ سالکووس‌کیس ؛ نويسنده:جوان کرک - کتاب ارجمند،ارجمند - 324 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1395 - 500 نسخه - 220000 ریال - 7 -13-6095-964-978 انتخاب
5- درمان شناختی - رفتاری متمرکز بر اندیشناکی (نشخوار ذهنی)
نويسنده:اد وات‌کینز ؛ مترجم:الهام اشتاد ؛ مقدمه:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ابن سینا - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 0 -14-8874-600-978 انتخاب
6- جهان گمشده و جهان بازیافته (تاریخچه‌ی یک جراحت مغزی)
نويسنده:آلکساندررومانوویچ لوریا ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده ؛ مترجم:رامین مجتبایی - فرهنگان - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -07-5558-964 انتخاب
7- اختلال وسواس: جدیدترین راهبردهای ارزیابی و درمانی
نويسنده:گیل استکتی ؛ نويسنده:تریزا پیگت ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند،نسل فردا،کتاب ارجمند - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 29000 ریال - 8 -257-496-964-978 انتخاب
8- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
نويسنده:کیت هاوتون ؛ نويسنده:پال‌ سالکووس‌کیس ؛ نويسنده:جوان کرک - ارجمند،کتاب ارجمند،نسل فردا - 324 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 3300 نسخه - 85000 ریال - 8 -55-5855-964-978 انتخاب
9- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
نويسنده:کیت هاوتون ؛ نويسنده:پال‌ سالکووس‌کیس ؛ نويسنده:جوان کرک - کتاب ارجمند،ارجمند - 324 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 500 نسخه - 220000 ریال - 7 -13-6095-964-978 انتخاب
10- اطلاعات سودمندی درباره هراس و آسیمگی
نويسنده:بت رانک ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 56 صفحه - پالتویی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1375 - 1500 نسخه - 800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9