لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (49)
تالیف (12)
ترجمه (70)
تهران (81)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (82) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رشد و تحول شناختی: مبانی فرهنگی و اجتماعی شناخت
نويسنده:آلکساندررومانوویچ لوریا ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 500 نسخه - 39000 ریال - 0 -64-5855-964 انتخاب
2- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
نويسنده:کیت هاوتون ؛ نويسنده:پال‌ سالکووس‌کیس ؛ نويسنده:جوان کرک - کتاب ارجمند،ارجمند - 324 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1394 - 3300 نسخه - 200000 ریال - 7 -13-6095-964-978 انتخاب
3- آسیب‌شناسی عضوی مغز و آزمون بندر - گشتالت: روش نمره‌گذاری تشخیص افتراقی
نويسنده:ماری‌لوئیز مارلی ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده ؛ مترجم:اکرم خمسه - رشد - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 7 -52-6115-964 انتخاب
4- اطلاعات سودمندی درباره هراس و آسیمگی
نويسنده:بت رانک ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 56 صفحه - پالتویی (کاغذی) - چاپ 1 سال 1375 - 1500 نسخه - 800 ریال - انتخاب
5- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
نويسنده:کیت هاوتون ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - 368 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 5 -13-6095-964 انتخاب
6- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
نويسنده:کیت هاوتون ؛ نويسنده:پال‌ سالکووس‌کیس ؛ نويسنده:جوان کرک - ارجمند،کتاب ارجمند،نسل فردا - 324 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 3300 نسخه - 85000 ریال - 8 -55-5855-964-978 انتخاب
7- زبان و اندیشه
نويسنده:نیک لاند ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - کتاب ارجمند،ارجمند - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1650 نسخه - 140000 ریال - 2 -1-90895-600-978 انتخاب
8- رفتاردرمانی: زمینه، مسائل و دورنما
نويسنده:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند،کتاب ارجمند - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 650 نسخه - 180000 ریال - 5 -041-200-600-978 انتخاب
9- آن جا که عقل حاکم است: چگونه می‌توان با تغییر در شیوه تفکر، شیوه احساس را تغییر داد (کتاب راهنمای شناخت‌درمانی برای درمانگران و درمان‌جویان)
نويسنده:دنیس گرینبرگر ؛ نويسنده:کریستین پادسکی ؛ مقدمه:آرون‌تی. بک - ارجمند - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1100 نسخه - 230000 ریال - 4 -057-496-964-978 انتخاب
10- زبان و شناخت
نويسنده:آلکساندررومانوویچ لوریا ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - فرهنگان - 444 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 2500 نسخه - 9500 ریال - 4 -17-5558-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9