لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (50)
تالیف (12)
ترجمه (71)
تهران (82)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش درمان شناختی - رفتاری همراه با نمایش ویدئویی
نويسنده:جسی رایت ؛ نويسنده:مونیکارامیرس باسکو ؛ نويسنده:مایکل‌ای تیز - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89142 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2200 نسخه - 7 -089-200-600-978 انتخاب
2- آموزش درمان شناختی - رفتاری همراه با نمایش ویدئویی
نويسنده:جسی رایت ؛ نويسنده:مونیکارامیرس باسکو ؛ نويسنده:مایکل‌ای تیز - کتاب ارجمند - دیویی: 616.89142 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 3300 نسخه - 220000 ریال - 7 -089-200-600-978 انتخاب
3- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
نويسنده:کیت هاوتون ؛ نويسنده:پال‌ سالکووس‌کیس ؛ نويسنده:جوان کرک - ارجمند - دیویی: 616.89142 - 324 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 1050 نسخه - 39000 ریال - 5 -13-6095-964 انتخاب
4- جهان گمشده و جهان بازیافته (تاریخچه‌ی یک جراحت مغزی)
نويسنده:آلکساندررومانوویچ لوریا ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده ؛ مترجم:رامین مجتبایی - فرهنگان - دیویی: 617.48 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -07-5558-964 انتخاب
5- اختلال وسواس: جدیدترین راهبردهای ارزیابی و درمانی
نويسنده:گیل استکتی ؛ نويسنده:تریزا پیگت ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند،نسل فردا،کتاب ارجمند - دیویی: 616.85227 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1100 نسخه - 29000 ریال - 8 -257-496-964-978 انتخاب
6- زبان و اندیشه
نويسنده:نیک لاند ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند،نسل فردا،کتاب ارجمند - دیویی: 410 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1100 نسخه - 45000 ریال - 2 -1-90895-600-978 انتخاب
7- زبان و اندیشه
نويسنده:نیک لاند ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - کتاب ارجمند - دیویی: 410 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1650 نسخه - 2 -1-90895-600-978 انتخاب
8- آن جا که عقل حاکم است: چگونه می‌توان با تغییر در شیوه تفکر، شیوه احساس را تغییر داد (کتاب راهنمای شناخت‌درمانی برای درمانگران و درمان‌جویان)
نويسنده:دنیس گرینبرگر ؛ نويسنده:کریستین پادسکی ؛ مقدمه:آرون‌تی. بک - ارجمند - دیویی: 616.89142 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 1100 نسخه - 230000 ریال - 4 -057-496-964-978 انتخاب
9- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - دیویی: 616.89142 - 274 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 2200 نسخه - 95000 ریال - 5 -047-496-964 انتخاب
10- استعاره و شناخت
نويسنده:حبیب‌الله قاسم‌زاده - کتاب ارجمند - دیویی: 808.0019 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 90000 ریال - 4 -259-200-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9