لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (48)
تالیف (12)
ترجمه (69)
تهران (80)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
نويسنده:کیت هاوتون ؛ نويسنده:پال‌ سالکووس‌کیس ؛ نويسنده:جوان کرک - ارجمند - 324 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 1050 نسخه - 39000 ریال - 5 -13-6095-964 انتخاب
2- آسیب‌شناسی عضوی مغز و آزمون بندر - گشتالت: روش نمره‌گذاری تشخیص افتراقی
نويسنده:ماری‌لوئیز مارلی ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده ؛ مترجم:اکرم خمسه - رشد - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 12500 ریال - 7 -52-6115-964 انتخاب
3- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - 324 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 3300 نسخه - 49000 ریال - 5 -13-6095-964 انتخاب
4- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
نويسنده:کیت هاوتون ؛ نويسنده:پال‌ سالکووس‌کیس ؛ نويسنده:جوان کرک - کتاب ارجمند،ارجمند - 324 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 3300 نسخه - 220000 ریال - 7 -13-6095-964-978 انتخاب
5- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
نويسنده:کیت هاوتون ؛ نويسنده:پال‌ سالکووس‌کیس ؛ نويسنده:جوان کرک - کتاب ارجمند،ارجمند - 324 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1394 - 3300 نسخه - 200000 ریال - 7 -13-6095-964-978 انتخاب
6- رفتاردرمانی: زمینه، دورنما و مسائل
نويسنده:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1050 نسخه - 3 -85-5855-964 انتخاب
7- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
نويسنده:کیت هاوتون ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - 368 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 3300 نسخه - 12000 ریال - 5 -13-6095-964 انتخاب
8- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - 270 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 2200 نسخه - 49000 ریال - 5 -047-496-964 انتخاب
9- زبان و اندیشه
نويسنده:نیک لاند ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - کتاب ارجمند،ارجمند - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1650 نسخه - 140000 ریال - 2 -1-90895-600-978 انتخاب
10- رشد و تحول شناختی: مبانی فرهنگی و اجتماعی شناخت
نويسنده:آلکساندررومانوویچ لوریا ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 500 نسخه - 39000 ریال - 0 -64-5855-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9