لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (50)
تالیف (12)
ترجمه (71)
تهران (82)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (83) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شگفتی‌های ذهن و حافظه (کتابی کوچک درباره حافظه‌ای "بزرگ")
نويسنده:آلکساندررومانوویچ لوریا ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده ؛ مترجم:رامین مجتبایی - ارجمند - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 500 نسخه - 29000 ریال - 9 -79-5855-964 انتخاب
2- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - 272 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 3300 نسخه - 170000 ریال - 5 -047-496-964 انتخاب
3- علم شناخت یا شناخت‌پژوهی: مقدمه‌ای بر رویکردها،‌ نظریه‌ها و پژوهش‌های علمی درباره ذهن
نويسنده:جی فریدن‌برگ ؛ نويسنده:گوردون سیلورمن ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - کتاب ارجمند - 346 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1100 نسخه - 290000 ریال - 7 -542-200-600-978 انتخاب
4- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
نويسنده:کیت هاوتون ؛ نويسنده:پال‌ سالکووس‌کیس ؛ نويسنده:جوان کرک - کتاب ارجمند،ارجمند - 324 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1394 - 3300 نسخه - 200000 ریال - 7 -13-6095-964-978 انتخاب
5- آسیب‌شناسی عضوی مغز و آزمون بندر - گشتالت: روش نمره‌گذاری تشخیص افتراقی
نويسنده:ماری‌لوئیز مارلی ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده ؛ مترجم:اکرم خمسه - رشد - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 7 -52-6115-964 انتخاب
6- اختلال وسواس: جدیدترین راهبردهای ارزیابی و درمانی
نويسنده:گیل استکتی ؛ نويسنده:تریزا پیگت ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند،نسل فردا،کتاب ارجمند - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1100 نسخه - 29000 ریال - 8 -257-496-964-978 انتخاب
7- اندیشه و زبان: همراه با مقدمه جدید و مقاله‌ای درباره زندگی ویگوتسکی
نويسنده:لی‌یف‌سمیونوویچ ویگوتسکی ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 130000 ریال - 0 -208-496-964-978 انتخاب
8- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
نويسنده:کیت هاوتون ؛ نويسنده:پال‌ سالکووس‌کیس ؛ نويسنده:جوان کرک - ارجمند - 324 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 1050 نسخه - 39000 ریال - 5 -13-6095-964 انتخاب
9- اختلال وسواس: جدیدترین راهبردهای ارزیابی و درمانی
نويسنده:گیل استکتی ؛ نويسنده:تریزا پیگت ؛ مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 1650 نسخه - 49000 ریال - 8 -257-496-964-978 انتخاب
10- رفتاردرمانی شناختی: راهنمای کاربردی در درمان اختلالهای روانی
مترجم:حبیب‌الله قاسم‌زاده - ارجمند - 272 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 3300 نسخه - 180000 ریال - 5 -047-496-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9