لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(430)
چاپ مجدد (2168)
تالیف (1523)
ترجمه (1075)
تهران (2590)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (2579)
كمك درسی و آموزشی (16)

تعداد یافت شده (2598) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من بلدم لالا کنم
شاعر:شکوه قاسم‌نیا ؛ عكاس:استیو گورتن ؛ عكاس:زارا روناچی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 33000 نسخه - 2000 ریال - 7 -703-417-964 انتخاب
2- دوستان داداشی
شاعر:شکوه قاسم‌نیا - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa1.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 11000 نسخه - 2500 ریال - 6 -449-417-964 انتخاب
3- آقا تلفن زنگ می‌زنه و 4 قصه دیگر: برای کودکان 7 تا 12 سال
نويسنده:شکوه قاسم‌نیا ؛ نقاش:فاطمه رادپور - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 8fa3.62 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 11000 نسخه - 4000 ریال - 6 -743-417-964 انتخاب
4- نانی نازنازو: برای پیش‌دبستانی‌ها و سالهای اول و دوم
نويسنده:تونی گراس ؛ بازنويسي:شکوه قاسم‌نیا ؛ مترجم:محمدرضا مهرافزا - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 18 سال 1391 - 2200 نسخه - 8000 ریال - 5 -303-417-964-978 انتخاب
5- تلی تلویزیونی: برای پیش‌دبستانی‌ها و سال‌های اول و دوم
نويسنده:تونی گراس ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:شکوه قاسم‌نیا - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 14 سال 1391 - 2200 نسخه - 8000 ریال - 2 -461-417-964-978 انتخاب
6- لی‌لی لجبازه
نويسنده:تونی گراس ؛ مترجم:محمدرضا مهرافزا ؛ مترجم:سارا قدیانی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 813 - 360 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1392 - 2200 نسخه - 250000 ریال - 1 -130-536-964-978 انتخاب
7- شوشو شکمو: برای پیش‌دبستانی‌ها و سال‌های اول و دوم
نويسنده:تونی گراس ؛ بازنويسي:شکوه قاسم‌نیا ؛ مترجم:محمدرضا مهرافزا - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 18 سال 1392 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 1 -301-417-964-978 انتخاب
8- سالی سلامت: برای پیش‌دبستانی‌ها و سال‌های اول و دوم
نويسنده:تونی گراس ؛ مترجم:میترا لبافی ؛ ويراستار:شکوه قاسم‌نیا - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 11 سال 1392 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 6 -731-417-964-978 انتخاب
9- کاکی کنجکاو: برای پیش‌دبستانی‌ها و سال‌های اول و دوم
نويسنده:تونی گراس ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:شکوه قاسم‌نیا - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 813 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 2200 نسخه - 8000 ریال - 2 -258-536-964-978 انتخاب
10- فری فراموشکار: برای پیش دبستانی‌ها و سالهای اول و دوم
نويسنده:تونی گراس ؛ بازنويسي:شکوه قاسم‌نیا ؛ مترجم:محمدرضا مهرافزا - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 813 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 2200 نسخه - 8000 ریال - 6 -250-536-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 260