لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (74)
تالیف (121)
ترجمه (1)
تهران (23)
شهرستان (99)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (122) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بهشت زندگی: راه و روش داشتن فرزند صالح و سالم
نويسنده:محمدعلی قاسمی - حضور - دیویی: 297.36 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 16000 ریال - 5 -51-8732-964 انتخاب
2- صدفی برای مروارید: آثار و برکات حجاب
نويسنده:محمدعلی قاسمی - نورالزهرا (س) - دیویی: 297.636 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 7 -02-7842-600-978 انتخاب
3- صمیمانه با همسران: راهکارهای پیشگیری و درمان طلاق عاطفی
نويسنده:محمدعلی قاسمی - نورالزهرا (س) - دیویی: 306.81 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 1 -2-92255-600-978 انتخاب
4- شیوه مقاله‌نویسی
نويسنده:محمدعلی قاسمی ؛ نويسنده:ولی‌الله علیزاده ؛ ويراستار:محمدمهدی مقدادی - مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) - دیویی: 808.4 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 0 -13-5694-600-978 انتخاب
5- سرچشمه تربیت
نويسنده:محمدعلی قاسمی ؛ ويراستار:سامان نگارش‌قم - نورالزهرا (س) - دیویی: 297.4831 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 5000 نسخه - 55000 ریال - 3 -8-92255-600-978 انتخاب
6- روزی حلال: تاثیر مال و لقمه حلال و حرام بر سرنوشت انسان
نويسنده:محمدعلی قاسمی - نورالزهرا (س) - دیویی: 297.374 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 5000 نسخه - 28000 ریال - 5 -8-93994-964-978 انتخاب
7- سرچشمه تربیت
نويسنده:محمدعلی قاسمی - نورالزهرا (س) - دیویی: 297.4831 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 5000 نسخه - 65000 ریال - 3 -8-92255-600-978 انتخاب
8- نام تمام کشتگان یحیاست
نويسنده:محمدعلی قاسمی - نشر شاهد - دیویی: 955.0843092 - 98 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 7000 ریال - 5 -148-394-964 انتخاب
9- سرچشمه تربیت
نويسنده:محمدعلی قاسمی ؛ ويراستار:سامان نگارش‌قم - نورالزهرا (س) - دیویی: 297.4831 - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1397 - 2500 نسخه - 160000 ریال - 3 -8-92255-600-978 انتخاب
10- راپرت‌های عاشقانه
شاعر:محمدعلی قاسمی - مرمر - دیویی: 8fa1.62 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2200 نسخه - 8000 ریال - 4 -3-92955-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13