لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(80)
چاپ مجدد (258)
تالیف (35)
ترجمه (303)
تهران (322)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (88)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (338) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهزاده و گدا
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:محمد قاضی - جامی - دیویی: 813.4 - 267 صفحه - رقعی - چاپ 11 سال 1372 - 3000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
2- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - شرکت سهامی کتابهای جیبی - دیویی: 843.914 - 112 صفحه - چاپ 13 سال 1369 - 11000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
3- باخانمان
نويسنده:هکتورهانری مالو ؛ مترجم:محمد قاضی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 843.8 - 217 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1374 - 30000 نسخه - 1260 ریال - انتخاب
4- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 843.912 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 48 سال 1392 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 4 -025-303-964-978 انتخاب
5- داستان کودکی من
نويسنده:چارلز چاپلین ؛ مترجم:محمد قاضی - ثالث - دیویی: 791.43 - 236 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 770 نسخه - 185000 ریال - 2 -697-380-964-978 انتخاب
6- زوربای یونانی
نويسنده:نیکوس کازانتزاکیس ؛ مترجم:محمد قاضی - خوارزمی - دیویی: 889.332 - 244 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 5500 نسخه - 5 -042-487-964 انتخاب
7- کورش
نويسنده:آلبر شاندور ؛ مترجم:محمد قاضی - زرین - دیویی: 955.015 - 436 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1376 - 4000 نسخه - 12500 ریال - 7 -012-407-964 انتخاب
8- مادر
نويسنده:پرل‌سایدن‌استریکر باک ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر - دیویی: 813.54 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1395 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 0 -1859-00-964-978 انتخاب
9- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 843.912 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 59 سال 1395 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 4 -025-303-964-978 انتخاب
10- قربانی = KAPUTT
نويسنده:کورتزیو مالاپارته ؛ مترجم:محمد قاضی - زمانی - دیویی: 853.914 - 494 صفحه - چاپ 3 سال 1361 - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34