لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(81)
چاپ مجدد (269)
تالیف (37)
ترجمه (313)
تهران (334)
شهرستان (16)
كودك و نوجوان (88)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (350) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نیه توچکا
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:محمد قاضی - نیلوفر - دیویی: 891.733 - 304 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1364 - 430 ریال - انتخاب
2- کلیم سامگین
نويسنده:ماکسیم گورکی ؛ مترجم:محمد قاضی - سحر - دیویی: 891.7342 - 768 صفحه - جلد 2 - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 1500 ریال - انتخاب
3- مادر
نويسنده:ماکسیم گورکی ؛ مترجم:محمد قاضی - عصر جدید - دیویی: 891.7342 - 480 صفحه - رقعی - چاپ 2 سال 1366 - 700 ریال - انتخاب
4- در نبردی مشکوک
نويسنده:جان‌ارنست استاین‌بک ؛ مترجم:محمد قاضی - موسسه‌ انتشارات‌ آگاه - دیویی: 813 - 375 صفحه - چاپ 2 سال 1361 - 380 ریال - انتخاب
5- مادر
نويسنده:پرل‌سایدن‌استریکر باک ؛ مترجم:محمد قاضی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 813.54 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 110000 ریال - 4 -0692-00-964-978 انتخاب
6- قلعه مالویل
نويسنده:روبر مرل ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر - دیویی: 843.914 - 616 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 230000 ریال - 9 -1872-00-964-978 انتخاب
7- مادر
نويسنده:پرل‌سایدن‌استریکر باک ؛ مترجم:محمد قاضی - علمی و فرهنگی - دیویی: 813.54 - 368 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 100000 ریال - 2 -590-121-600-978 انتخاب
8- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:محمد قاضی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 843.912 - 114 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 24 سال 1385 - 10000 ریال - 3 -025-303-964 انتخاب
9- شاهزاده و گدا
نويسنده:مارک تواین ؛ مترجم:محمد قاضی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 813.4 - 384 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 180000 ریال - 3 -593-121-600-978 انتخاب
10- کورش کبیر
نويسنده:آلبر شاندور ؛ مترجم:محمد قاضی - زرین - دیویی: 955.015 - 432 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 12 سال 1386 - 60000 ریال - 2 -011-407-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 35