لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (3)
تالیف (32)
ترجمه (7)
تهران (31)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (39) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نام همه مصلوبان "عیسی" است (نمایشنامه)
نويسنده:ایوب آقاخانی ؛ ويراستار:پریسا مهجور - نمایش - دیویی: 8fa2.62 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 8 -32-5765-600-978 انتخاب
2- اروند خون (نمایشنامه‌ای از ایوب آقاخانی)
نويسنده:ایوب آقاخانی - سیراف - دیویی: 8fa2.62 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 2 -4-95044-600-978 انتخاب
3- سه نمایشنامه: مرثیه‌ای برای یک سبک‌وزن - منطقه‌ی صفر - مومیا
نويسنده:ایوب آقاخانی ؛ زيرنظر:محمد یعقوبی - افراز - دیویی: 8fa2.62 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1100 نسخه - 33000 ریال - 0 -381-243-964-978 انتخاب
4- فیلم‌نامه سگ را بجنبان! (متن کامل)
نويسنده:هیلاری هنکین ؛ مترجم:لادن سیدکنعانی ؛ ويراستار:ایوب آقاخانی - موسسه فرهنگی هنری سناء دل - دیویی: 791 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1100 نسخه - 38000 ریال - 6 -13-7197-964 انتخاب
5- عصر دیروز
نويسنده:ایوب آقاخانی - موغام - دیویی: 8fa2.62 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 0 -4-92878-600-978 انتخاب
6- اصول درام‌نویسی برای رادیو: به همراه متن کامل درام رادیویی نیم تنه ارغوانی
نويسنده:ایوب آقاخانی ؛ ويراستار:شیرین رضاییان - نمایش - دیویی: 791.44028 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 8 -36-2747-964-978 انتخاب
7- سه نمایشنامه‌ی اقتباسی
نويسنده:ایوب آقاخانی ؛ ويراستار:مهرنوش مهدوی‌حامد ؛ گرافيست:ارسلان آقاخانی - موغام - دیویی: 8fa2.62 - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 125000 ریال - 4 -2-94300-600-978 انتخاب
8- راهنمای عملی نمایشنامه‌نویسی برای رادیو به همراه دو درام رادیویی نمونه (اوریژینال و اقتباسی)
نويسنده:ایوب آقاخانی - افراز - دیویی: 808.22 - 332 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 250000 ریال - 6 -756-243-964-978 انتخاب
9- دو نمایشنامه: نام همه‌ی مصلوبان عیسی است - رویاهای رام نشده
نويسنده:ایوب آقاخانی ؛ ويراستار:مهرنوش مهدوی‌حامد ؛ گرافيست:ارسلان آقاخانی - موغام - دیویی: 8fa2.62 - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 8 -8-92878-600-978 انتخاب
10- سه نمایشنامه: مرثیه‌ای برای یک سبک‌وزن - منطقه‌ی صفر - مومیا
نويسنده:ایوب آقاخانی ؛ زيرنظر:محمد یعقوبی - افراز - دیویی: 8fa2.62 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 120000 ریال - 0 -381-243-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4