لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (16)
تالیف (37)
ترجمه (0)
تهران (37)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (34)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شاهنامه فردوسی
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ تصويرگر:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 126 صفحه - جلد 4 - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 120000 ریال - 6 -214-507-964-978 انتخاب
2- سیاوش در آتش
نويسنده:مهناز سیدجوادجواهری ؛ تصويرگر:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 25000 ریال - 0 -034-507-964-978 انتخاب
3- داراب و ناهید
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6500 ریال - 3 -064-507-964 انتخاب
4- داستان‌های شاهنامه فردوسی
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ تصويرگر:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 100 صفحه - جلد 5 - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 110000 ریال - 2 -212-507-964-978 انتخاب
5- یاد دوست
بازنويسي:ب باقری ؛ تصويرگر:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 14000 ریال - 1 -037-507-964-978 انتخاب
6- اسکندر و دارا
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6500 ریال - 1 -065-507-964 انتخاب
7- شاهنامه: رستم و اسفندیار
نويسنده:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 12000 ریال - 1 -90-7787-964 انتخاب
8- داستان‌های شاهنامه فردوسی
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ تصويرگر:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - جلد 5 - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 140000 ریال - 2 -212-507-964-978 انتخاب
9- داستان‌های شاهنامه فردوسی
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ تصويرگر:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 124 صفحه - جلد 5 - خشتی (گالینگور) - چاپ 7 سال 1398 - 260000 ریال - 2 -212-507-964-978 انتخاب
10- اسکندر و شهر هروم
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6500 ریال - 6 -068-507-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4