لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (14)
تالیف (37)
ترجمه (0)
تهران (37)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (34)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیاوش در آتش
نويسنده:مهناز سیدجوادجواهری ؛ تصويرگر:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 0 -034-507-964-978 انتخاب
2- داستان‌های شاهنامه فردوسی
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ بازنويسي:مهناز سیدجوادجواهری ؛ تصويرگر:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 126 صفحه - جلد 4 - خشتی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 6 -214-507-964-978 انتخاب
3- داستان‌های شاهنامه فردوسی
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ تصويرگر:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 104 صفحه - جلد 5 - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 2 -212-507-964-978 انتخاب
4- شاهنامه: رستم و اسفندیار
نويسنده:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 12000 ریال - 1 -90-7787-964 انتخاب
5- اسکندر و درخت سخنگو
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 964-507-066-X انتخاب
6- داستان‌های شاهنامه فردوسی
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ بازنويسي:مهناز سیدجوادجواهری ؛ تصويرگر:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 124 صفحه - جلد 4 - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 6 -214-507-964-978 انتخاب
7- شاهنامه: اردشیر پادشاه ساسانی
نويسنده:زینت‌السادات طباطبایی ؛ نقاش:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 6500 ریال - 2 -95-7787-964 انتخاب
8- داستان‌های شاهنامه فردوسی
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ بازنويسي:مهناز سیدجوادجواهری ؛ تصويرگر:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 126 صفحه - جلد 4 - خشتی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1395 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 6 -214-507-964-978 انتخاب
9- هفت‌ خوان: برگرفته از شاهنامه فردوسی
گردآورنده:مهرداد نباتچیان ؛ ويراستار:بهروز رضوی ؛ نقاش:بابک قراگزلو - عسل - دیویی: 8fa3.62 - 76 صفحه - رحلی (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 45000 نسخه - 29000 ریال - 5 -20-6313-964 انتخاب
10- داستان‌های شاهنامه فردوسی
بازنويسي:زینت‌السادات طباطبایی ؛ تصويرگر:بابک قراگزلو - موسسه فرهنگی هنری طاهر - دیویی: 8fa3.62 - 100 صفحه - جلد 5 - خشتی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 2 -212-507-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4