لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(49)
چاپ مجدد (48)
تالیف (96)
ترجمه (1)
تهران (93)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (97) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرستو در قاف: سفرنامه حج
نويسنده:علیرضا قزوه - سوره مهر - دیویی: 297.357 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 59000 ریال - 0 -804-506-964-978 انتخاب
2- روایت چهاردهم (مجموعه اشعار برگزیده‌ی چهاردهمین کنگره‌ی سراسری شعر دفاع مقدس)
به‌اهتمام:علیرضا قزوه - لوح زرین،صریر - دیویی: 8fa1.620831 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 28000 ریال - 3 -83-8205-964 انتخاب
3- سوره انگور
شاعر:علیرضا قزوه - تکا (توسعه کتاب ایران) - دیویی: 8fa1.62 - 402 صفحه - پالتویی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1389 - 40000 ریال - 5 -83-5505-964-978 انتخاب
4- پرستو در قاف: سفرنامه حج
نويسنده:علیرضا قزوه - سوره مهر - دیویی: 297.357 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2850 ریال - انتخاب
5- با کاروان نیزه: ترکیب‌بند عاشورایی
شاعر:علیرضا قزوه - سوره مهر - دیویی: 8fa1.05162 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 15000 ریال - 2 -040-506-964-978 انتخاب
6- من می‌گویم، شما بگریید: مراثی عاشورایی
به‌اهتمام:علیرضا قزوه - سوره مهر - دیویی: 8fa1.05162 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 20000 ریال - 3 -156-506-964 انتخاب
7- عشق علیه‌السلام
شاعر:علیرضا قزوه - شرکت انتشارات سوره مهر - دیویی: 8fa1.62 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 29000 ریال - 0 -009-175-600-978 انتخاب
8- از نخلستان تا خیابان (مجموعه شعر)
نويسنده:علیرضا قزوه - سوره مهر - دیویی: 8fa1.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 3400 ریال - انتخاب
9- من می‌گویم، شما بگریید: مراثی عاشورایی
به‌اهتمام:علیرضا قزوه - سوره مهر - دیویی: 8fa1.05162 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 30000 ریال - 3 -156-506-964 انتخاب
10- برادر انگلستان
نويسنده:علیرضا قزوه - سوره مهر - دیویی: 8fa3.62 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 150000 ریال - 0 -0711-03-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10