لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(298)
چاپ مجدد (513)
تالیف (782)
ترجمه (29)
تهران (705)
شهرستان (106)
كودك و نوجوان (7)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (811) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان حافظ: همراه با فال "متن کامل" بر اساس نسخه: محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:محمد قزوینی ؛ مصحح:قاسم غنی - طلایه - دیویی: 8fa1.32 - 514 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1386 - 16000 ریال - 9 -41-7751-964 انتخاب
2- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی به انضمام: فالنامه از روی نسخه دکتر قاسم غنی و علامه قزوینی و تطبیق با چندین دیوان دیگر
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ نويسنده:امیر مقدم ؛ مقدمه:رضا معصومی - گلی - دیویی: 8fa1.32 - 544 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1386 - 18000 ریال - 8 -21-7715-964 انتخاب
3- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی به انضمام: فالنامه از روی نسخه دکتر قاسم غنی و علامه قزوینی و تطبیق با چندین دیوان دیگر
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ نويسنده:امیر مقدم ؛ مقدمه:رضا معصومی - گلی - دیویی: 8fa1.32 - 570 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1390 - 80000 ریال - 5 -19-7715-964-978 انتخاب
4- دیوان حافظ
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:قاسم غنی ؛ مصحح:محمد قزوینی - نشر مهرزاد - دیویی: 8fa1.32 - 440 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 7500 ریال - 4 -5-91448-964 انتخاب
5- دیوان حافظ همراه با فالنامه و تفسیر اشعار
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:محمد قزوینی ؛ مصحح:قاسم غنی - اسماء - دیویی: 8fa1.32 - 560 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 125000 ریال - 2 -31-5081-600-978 انتخاب
6- دیوان حافظ خوشنویسی شده بر اساس ‌نسخه مصحح شادروانان علامه محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی به انضمام تفسیر فالنامه
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مقدمه:سیدعطاء‌الله مهاجرانی ؛ مصحح:قاسم غنی - زرین و سیمین - دیویی: 8fa1.32 - 560 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 10 سال 1395 - 500000 ریال - 1 -8-92113-964-978 انتخاب
7- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مقدمه:یان ریپکا ؛ مصحح:محمد قزوینی - پر - دیویی: 8fa1.32 - 444 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 8000 ریال - 8 -31-5518-964 انتخاب
8- دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی
مصحح:محمد قزوینی ؛ مصحح:قاسم غنی - پر - دیویی: 8fa1.32 - 444 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1378 - 18000 ریال - 6 -29-5518-964 انتخاب
9- دیوان حافظ خوش کلام بر اساس نسخه قزوینی و غنی
نويسنده:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مقدمه:حسین بهزادی‌اندوهجردی ؛ مصحح:محمد قزوینی - نشر سمن - دیویی: 8fa1.32 - 372 صفحه - جیبی (سلفون) - چاپ 3 سال 1379 - 8600 ریال - 7 -11-6298-964 انتخاب
10- دیوان حافظ همراه با فال "متن کامل"
شاعر:شمس‌الدین‌محمد حافظ ؛ مصحح:محمد قزوینی ؛ مصحح:قاسم غنی - طلایه - دیویی: 8fa1.32 - 518 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1388 - 40000 ریال - 0 -40-7751-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 82