لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (11)
تالیف (13)
ترجمه (0)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (13)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جشن عبادت: چگونه نماز بخوانیم؟
نقاش:سیدعلی صالحی ؛ نقاش:نسرین قلی‌بیگیان - نشر صابرین - دیویی: 297.353 - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1372 - 25000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
2- من کی به مدرسه میروم
نويسنده:معصومه انصاریان ؛ نقاش:بهزاد سلیمانی ؛ نقاش:نسرین قلی‌بیگیان - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 8fa3 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 5000 نسخه - 1200 ریال - 8 -22-6181-964 انتخاب
3- جشن عبادت: چگونه نماز بخوانیم؟
گردآورنده:مازیار تهرانی ؛ نقاش:سیدعلی صالحی ؛ نقاش:نسرین قلی‌بیگیان - نشر صابرین - دیویی: 297.353 - 420 صفحه - جلد 1 - چاپ 1 سال 1369 - 20000 نسخه - انتخاب
4- جشن عبادت "چگونه نماز بخوانیم؟
به‌اهتمام:مازیار تهرانی ؛ نقاش:سودابه صالحی ؛ نقاش:نسرین قلی‌بیگیان - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 297.35307 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1380 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 964-6181-21-X انتخاب
5- جشن عبادت: چگونه نماز بخوانیم؟
نقاش:سیدعلی صالحی ؛ نقاش:نسرین قلی‌بیگیان - نشر صابرین - دیویی: 297.353 - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1371 - 15000 نسخه - 450 ریال - انتخاب
6- جشن عبادت: چگونه نماز بخوانیم؟
نقاش:سیدعلی صالحی ؛ نقاش:نسرین قلی‌بیگیان - نشر صابرین - دیویی: 297.353 - (در1جلد ) - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1373 - 3000 نسخه - 700 ریال - انتخاب
7- همزاد: مجموعه قصه‌ای برای نوجوانان
نويسنده:جعفر ابراهیمی ؛ نقاش:بهزاد سلیمانی ؛ نقاش:نسرین قلی‌بیگیان - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 8fa3 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 5000 نسخه - 3300 ریال - 1 -3-90074-964 انتخاب
8- جشن عبادت "چگونه نماز بخوانیم؟
به‌اهتمام:مازیار تهرانی ؛ نقاش:سودابه صالحی ؛ نقاش:نسرین قلی‌بیگیان - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 297.35307 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1378 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 964-6181-21-X انتخاب
9- من کی به مدرسه میروم
نويسنده:معصومه انصاریان ؛ نقاش:بهزاد سلیمانی ؛ نقاش:نسرین قلی‌بیگیان - نشر صابرین - دیویی: 372 - (در1جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 20000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
10- من کی به مدرسه میروم
نويسنده:معصومه انصاریان ؛ نقاش:بهزاد سلیمانی ؛ نقاش:نسرین قلی‌بیگیان - نشر صابرین - دیویی: 8fa3 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 10000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2