لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (4)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Order اوردرنویسی در جراحی
نويسنده:عبدالرحیم قلی‌زاده‌پاشا ؛ نويسنده:بیژن خراسانی ؛ نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - دیویی: 617 - 288 صفحه - چاپ 1 سال 1374 - 4800 ریال - انتخاب
2- Order اوردرنویسی در جراحی
نويسنده:عبدالرحیم قلی‌زاده‌پاشا ؛ نويسنده:بیژن خراسانی ؛ نويسنده:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - دیویی: 617.0754 - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 5800 ریال - 0 انتخاب
3- Order نویسی در جراحی
نويسنده:بیژن خراسانی ؛ نويسنده:عبدالرحیم قلی‌زاده‌پاشا - پاشا - دیویی: 617 - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 6500 ریال - انتخاب
4- Order نویسی در جراحی
نويسنده:بیژن خراسانی ؛ نويسنده:عبدالرحیم قلی‌زاده‌پاشا ؛ ويراستار:حجت‌اله اکبرزاده‌پاشا - پاشا - دیویی: 617 - 288 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 6500 ریال - انتخاب
5- Order نویسی در جراحی
نويسنده:بیژن خراسانی ؛ نويسنده:عبدالرحیم قلی‌زاده‌پاشا - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 617 - 344 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 11500 ریال - 9 -310-460-964 انتخاب
6- درسنامه جامع علوم بالینی: جراحی عمومی
نويسنده:عبدالرحیم قلی‌زاده‌پاشا - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - دیویی: 617 - 730 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 24000 ریال - 1 -264-460-964 انتخاب
7- تروما
نويسنده:عبدالرحیم قلی‌زاده‌پاشا ؛ نويسنده:مختار اسماعیل‌گنجی ؛ نويسنده:بهرام عطایی - آثار سبحان،آوای ظهور - دیویی: 617.1401 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 19500 ریال - 9 -27-2580-964-978 انتخاب
8- قانون شفا در جراحی پاشا
نويسنده:عبدالرحیم قلی‌زاده‌پاشا - آثار سبحان،آوای ظهور - دیویی: 616 - 808 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 155000 ریال - 2 -26-2580-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1