لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(324)
چاپ مجدد (627)
تالیف (918)
ترجمه (33)
تهران (932)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (252)
كمك درسی و آموزشی (434)

تعداد یافت شده (951) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیکته انگلیسی را چگونه بیاموزیم؟ (قواعد دیکته انگلیسی)
نويسنده:عبدالله قنبری - سهیل،رهنما - دیویی: 421 - 74 صفحه - 550 ریال - انتخاب
2- لطیفه‌های انگلیسی: انگلیسی را با لطیفه بیاموزیم
گردآورنده:عبدالله قنبری ؛ ويراستار:علی‌اکبر جعفرزاده - رهنما - دیویی: 427 - 1142 صفحه - (در3جلد ) - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 2500 ریال - انتخاب
3- واژه‌ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍خ‍ص‍وص‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و... ش‍ام‍ل‌ م‍ع‍ان‍ی‌ ل‍غ‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ م‍ت‍ون‌ درس
نويسنده:م. زاهدی ؛ ويراستار:عبدالله قنبری - نشر اتحاد - دیویی: 300.3 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - 1500 ریال - انتخاب
4- سوالات جامع زبان انگلیسی (1) و (2) پیش‌دانشگاهی
نويسنده:عبدالله قنبری - گل‌واژه - دیویی: 425 - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 13000 ریال - 5 -021-482-964 انتخاب
5- آموزش و راهنمای گام به گام زبان انگلیسی سال اول نظام جدید شامل: ترجمه لغات، اصطلاحات و متن ...
نويسنده:عبدالله قنبری - منتشران - دیویی: 425 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5500 ریال - 8 -10-6666-964 انتخاب
6- نکات ویژه زبان انگلیسی: کنکور - پیش‌دانشگاهی - دبیرستان
نويسنده:عبدالله قنبری - منتشران،راه رشد - دیویی: 425 - 400 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 4000 ریال - 1 -36-6666-964 انتخاب
7- راهنمای گام به گام زبان انگلیسی (2) دوره پیش‌دانشگاهی
نويسنده:عبدالله قنبری - منتشران - دیویی: 425 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 8500 ریال - 9 -15-6666-964 انتخاب
8- خودآموز و راهنمای گام به گام زبان انگلیسی سال دوم نظام جدید
نويسنده:عبدالله قنبری - منتشران - دیویی: 425 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 8000 ریال - 8 -86-6666-964 انتخاب
9- خودآموز و راهنمای گام به گام زبان انگلیسی (1) دوره‌پیش‌دانشگاهی شامل: ترجمه ...
نويسنده:عبدالله قنبری - منتشران - دیویی: 425 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1379 - 9000 ریال - 0 -14-6666-964 انتخاب
10- راهنمای تفکیکی دروس سال اول نظام جدید
نويسنده:عبدالله قنبری - منتشران - دیویی: 373.236076 - 576 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 23000 ریال - 9 -94-6666-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 96