لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(52)
چاپ مجدد (198)
تالیف (7)
ترجمه (243)
تهران (248)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (28)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (250) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راز هستی
نويسنده:روندا برن ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - بهجت - دیویی: 158.1 - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 3200 نسخه - 30000 ریال - 0 -03-2763-964-978 انتخاب
2- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - بهجت - دیویی: 843.912 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 3 -31-2763-964-978 انتخاب
3- کودک، سرباز و دریا
نويسنده:ژرژفون ویلیه ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان ؛ ويراستار:بتول غنی‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 843.914 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1386 - 5000 نسخه - 13500 ریال - 9 -295-432-964 انتخاب
4- سفر به دشت ستارگان
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - فرزان روز - دیویی: 869.3 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 1650 نسخه - 20000 ریال - 1 -24-6138-964 انتخاب
5- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - فرزان روز - دیویی: 869.342 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1377 - 5500 نسخه - 7000 ریال - 8 -09-6138-964 انتخاب
6- چهار میثاق: کتاب خرد سرخپوستان تولتک
نويسنده:میگوئیل روئیز ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان ؛ ويراستار:ارمغان جزایری - ذهن‌آویز - دیویی: 158.1 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1389 - 5000 نسخه - 26000 ریال - 8 -95-7390-964-978 انتخاب
7- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - فرزان روز - دیویی: 869.342 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1379 - 5500 نسخه - 8000 ریال - 8 -09-6138-964 انتخاب
8- کوه پنجم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر پیکان - دیویی: 869.342 - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1380 - 5000 نسخه - 14000 ریال - 0 -078-328-964 انتخاب
9- چهار میثاق: کتاب خرد سرخپوستان تولتک
نويسنده:میگوئیل روئیز ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان ؛ ويراستار:ارمغان جزایری - ذهن‌آویز - دیویی: 299.792 - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 26 سال 1397 - 5000 نسخه - 100000 ریال - 8 -95-7390-964-978 انتخاب
10- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - فرزان روز - دیویی: 869.342 - 162 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 49 سال 1398 - 3300 نسخه - 300000 ریال - 8 -397-321-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25