لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (191)
تالیف (7)
ترجمه (235)
تهران (240)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (28)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (242) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کودک، سرباز و دریا
نويسنده:ژرژفون ویلیه ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 194 صفحه - رقعی - چاپ 7 سال 1361 - 20000 نسخه - 200 ریال - انتخاب
2- کوه پنجم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر پیکان - 270 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1381 - 3000 نسخه - 16500 ریال - 0 -078-328-964 انتخاب
3- ورونیکا تصمیم می‌گیرد بمیرد
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - فرزان روز - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 5 -369-321-964-978 انتخاب
4- شازده کوچولو
نويسنده:آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - بهجت - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 3 -31-2763-964-978 انتخاب
5- بادهای مدور: مجموعه‌ی دو دفتر شعر
نويسنده:دل‌آرا قهرمان - سخن - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 13000 ریال - 7 -116-372-964 انتخاب
6- دیدار با فرشتگان
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 3500 نسخه - 6000 ریال - 4 -20-5998-964 انتخاب
7- در ساحل رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1378 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 3 -09-5998-964 انتخاب
8- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - نشر و پژوهش فرزان روز - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 16 سال 1379 - 5500 نسخه - 9000 ریال - انتخاب
9- کوه پنجم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر آسیم - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1393 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 6 -54-8351-964 انتخاب
10- راه چهار تو
نويسنده:آنجلیس آرین ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان ؛ مترجم:فیروزه پاکروان - سخن - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 1 -253-372-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25