لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(51)
چاپ مجدد (192)
تالیف (7)
ترجمه (236)
تهران (241)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (28)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (243) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیدار با فرشتگان
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - دیویی: 869.342 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 4 -20-5998-964 انتخاب
2- کیمیاگر
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - نشر و پژوهش فرزان روز - دیویی: 869.342 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1377 - 5500 نسخه - 7000 ریال - انتخاب
3- سفر به دیگر سو
نويسنده:کارلوس کاستاندا ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - دیویی: 299.792 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1381 - 2500 نسخه - 21000 ریال - 6 -02-5998-964 انتخاب
4- سفر به دیگر سو: درسهای دون خوان
نويسنده:کارلوس کاستاندا ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - فردوس - دیویی: 299.792 - 366 صفحه - رقعی - چاپ 8 سال 1371 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
5- ابریشم
نويسنده:الساندرو بریکو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - بهجت - دیویی: 853.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 12500 ریال - 2 -15-6671-964 انتخاب
6- سفر به دشت ستارگان
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - نشر و پژوهش فرزان روز - دیویی: 869.3 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 1650 نسخه - 20000 ریال - 1 -24-6138-964 انتخاب
7- کوه پنجم
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر آسیم - دیویی: 869.342 - 268 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 6 -54-8351-964 انتخاب
8- ای‌چینگ، یا، کتاب پیشگویی و تقدیرات
نويسنده:ریچارد ویلهلم ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - سخن - دیویی: 181.112 - 404 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 35000 ریال - 964-372-073-X انتخاب
9- مبارزان راه روشنایی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - دیویی: 131 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2000 نسخه - 6000 ریال - 9 -40-5998-964 انتخاب
10- مبارزان راه روشنایی
نويسنده:پائولو کوئیلو ؛ مترجم:دل‌آرا قهرمان - میترا - دیویی: 131 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 9 -40-5998-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 25