لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(36)
چاپ مجدد (39)
تالیف (10)
ترجمه (65)
تهران (75)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (15)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (75) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بینوایان: فانتین
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:محمد مجلسی ؛ ويراستار:علی کاتبی - نشر دنیای نو - دیویی: 843.8 - 664 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 9 -90-6564-964 انتخاب
2- افسانه‌های آذربایجان
نويسنده:نورالدین سیداف ؛ مترجم:ابراهیم دارابی ؛ ويراستار:علی کاتبی - دنیای نو - دیویی: 398.2094754 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 55000 ریال - 3 -013-172-964-978 انتخاب
3- میدان دیامونت: پرواز کن کبوترم
نويسنده:مرسه رودورا ؛ مترجم:مینا سرابی ؛ ويراستار:علی کاتبی - دنیای نو - دیویی: 863.62 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1650 نسخه - 35000 ریال - 3 -039-172-964-978 انتخاب
4- شطرنج‌باز
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:محمد مجلسی ؛ ويراستار:علی کاتبی - دنیای نو - دیویی: 833.914 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 89000 ریال - 3 -068-172-964-978 انتخاب
5- راهنمای مکالمات ترکی استانبولی - انگلیسی - فارسی
نويسنده:شریف دنیز ؛ مترجم:علی کاتبی - دنیا - دیویی: 494.35824 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2500 نسخه - 8 -012-464-964 انتخاب
6- اربابهای آقچاساز: قتل در بازار آهنگران
نويسنده:یاشار کمال ؛ مترجم: اداره‌حسابداری‌عمومی‌ایالات‌متحده ؛ ويراستار:علی کاتبی - نشر دنیای نو - دیویی: 894.35 - 663 صفحه - جلد 1 - چاپ 2 سال 1369 - 3300 نسخه - 5300 ریال - انتخاب
7- بینوایان: ماریوس
نويسنده:ویکتورماری هوگو ؛ مترجم:محمد مجلسی ؛ ويراستار:علی کاتبی - نشر دنیای نو - دیویی: 843.8 - 684 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رقعی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 1 -01-6564-964 انتخاب
8- آتش
نويسنده:والنتین‌گریگوریویچ راسپوتین ؛ مترجم:میرحمید عمرانی ؛ مترجم:میرمجید عمرانی - نشر دنیای نو - دیویی: 891.735 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1100 نسخه - 29500 ریال - 2 -036-172-964-978 انتخاب
9- سارا کوچولو، یا، ماجراهای خانه خانم مین‌چین
نويسنده:فرانسس‌هاجسن برنت ؛ مترجم:علی کاتبی - اشاره - دیویی: 823.8 - 84 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 5 -12-5772-964 انتخاب
10- شطرنج‌باز
نويسنده:اشتفان تسوایگ ؛ مترجم:محمد مجلسی ؛ ويراستار:علی کاتبی - دنیای نو - دیویی: 833.914 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 89000 ریال - 3 -068-172-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8