لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (28)
تالیف (32)
ترجمه (1)
تهران (0)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (33) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اعجاز طب گیاهی در معالجه امراض
نويسنده:علی‌اکبر کاظمی - زرقلم - دیویی: 615.32 - 350 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 15000 ریال - 4 -34-6953-964 انتخاب
2- طب گیاهی و فواید میوه‌جات و گیاهان مفید
نويسنده:علی‌اکبر کاظمی - زرقلم - دیویی: 615.32 - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1383 - 7000 ریال - 3 -09-6953-964 انتخاب
3- اعجاز طب گیاهی در معالجه امراض
نويسنده:علی‌اکبر کاظمی - زرقلم - دیویی: 615.32 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1398 - 300000 ریال - 3 -26-6953-964 انتخاب
4- طب گیاهی و فواید میوه‌جات و گیاهان مفید
نويسنده:علی‌اکبر کاظمی - زرقلم - دیویی: 615.32 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 11500 ریال - انتخاب
5- اعجاز طب گیاهی در معالجه امراض
نويسنده:علی‌اکبر کاظمی - زرقلم - دیویی: 615.32 - 356 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 13 سال 1398 - 150000 ریال - 5 -34-6953-964-978 انتخاب
6- اعجاز طب گیاهی در معالجه امراض
نويسنده:علی‌اکبر کاظمی - زرقلم - دیویی: 615.32 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1384 - 19000 ریال - 3 -26-6953-964 انتخاب
7- اعجاز طب گیاهی در معالجه امراض
نويسنده:علی‌اکبر کاظمی - زرقلم - دیویی: 615.32 - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 13 سال 1395 - 90000 ریال - 5 -34-6953-964-978 انتخاب
8- طب گیاهی و فواید میوه‌جات و گیاهان مفید
نويسنده:علی‌اکبر کاظمی - زرقلم - دیویی: 615.32 - 200 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 8500 ریال - 3 -09-6953-964 انتخاب
9- اعجاز طب گیاهی در معالجه امراض
نويسنده:علی‌اکبر کاظمی - زرقلم - دیویی: 615.32 - 352 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 12 سال 1392 - 75000 ریال - 5 -34-6953-964-978 انتخاب
10- اعجاز طب گیاهی در معالجه امراض
نويسنده:علی‌اکبر کاظمی - زرقلم - دیویی: 615.32 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 15000 ریال - 3 -26-6953-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4