لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (129)
تالیف (7)
ترجمه (170)
تهران (176)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (177) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- افسانه‌ها و قصه‌های ایتالیایی
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:محسن ابراهیم - نیلا - دیویی: 398.20945 - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 30000 ریال - 3 -00-6900-964 انتخاب
2- اگر یک مرد را بکشم دو مرد را کشته‌ام
نويسنده:آلبر کامو ؛ نويسنده:گابریل گارسیامارکز ؛ نويسنده:ولادیمیرولادیمیروویچ ناباکوف - شورآفرین - دیویی: 808.831 - 334 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 220000 ریال - 6 -50-6955-600-978 انتخاب
3- شوخی‌های کیهانی
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:فرزام پروا - نگاه - دیویی: 853.912 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 140000 ریال - 0 -082-376-600-978 انتخاب
4- مورچه‌ی آرژانتینی
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:شهریار وقفی‌پور - قطره - دیویی: 853.914 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 95000 ریال - 6 -203-119-600-978 انتخاب
5- ویکنت دو نیم شده
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:پرویز شهدی - نشر چشمه - دیویی: 853.914 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 25000 ریال - 0 -110-362-964-978 انتخاب
6- کلاغ آخر از همه می‌رسد
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:رضا قیصریه ؛ مترجم:اعظم رسولی - کتاب خورشید - دیویی: 853.914 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 26000 ریال - 2 -47-7081-964 انتخاب
7- مورچه‌ی آرژانتینی
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:شهریار وقفی‌پور - قطره - دیویی: 853.914 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 150000 ریال - 6 -203-119-600-978 انتخاب
8- بارون درخت‌نشین
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:پرویز شهدی ؛ ويراستار:فاطمه حمصیان - چشمه - دیویی: 853.914 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 280000 ریال - 9 -993-362-964-978 انتخاب
9- ویکنت دو نیم شده
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:پرویز شهدی - نشر چشمه - دیویی: 853.914 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 150000 ریال - 0 -110-362-964-978 انتخاب
10- اگر شبی از شب‌های زمستان مسافری
نويسنده:ایتالو کالوینو ؛ مترجم:لیلی گلستان - موسسه نشر آگه - دیویی: 853.64 - 320 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1398 - 450000 ریال - 3 -057-329-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18