لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (4)
تالیف (6)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سیستم توحیدی
نويسنده:سیدمحمدعلی کامروا - چاپ لین - 128 صفحه - چاپ 1 سال 1358 - انتخاب
2- شهرسازی معاصر ایران
نويسنده:سیدمحمدعلی کامروا - دانشگاه تهران - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 4 -6022-03-964-978 انتخاب
3- مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران
نويسنده:سیدمحمدعلی کامروا - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 15500 ریال - 1 -5207-03-964 انتخاب
4- شهرسازی معاصر ایران 1342 - 1392
نويسنده:سیدمحمدعلی کامروا - دانشگاه تهران - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 200 نسخه - 190000 ریال - 4 -6022-03-964-978 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران: 1342 - 1382
نويسنده:سیدمحمدعلی کامروا - دانشگاه تهران - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1500 نسخه - 23000 ریال - 7 -5557-03-964 انتخاب
6- شهرسازی معاصر ایران
نويسنده:سیدمحمدعلی کامروا - دانشگاه تهران - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 4 -6022-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1