لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(197)
چاپ مجدد (310)
تالیف (7)
ترجمه (500)
تهران (442)
شهرستان (65)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (507) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کالیگولا
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:ابوالحسن نجفی - کتاب زمان - دیویی: 842.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 32500 ریال - 8 -29-6380-964 انتخاب
2- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:پرویز شهدی - مجید - دیویی: 843.914 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 35000 ریال - 1 -110-453-964-978 انتخاب
3- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:امیرجلال‌الدین اعلم - نیلوفر - دیویی: 843.914 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 55000 ریال - 7 -057-448-964-978 انتخاب
4- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:لیلی گلستان - نشر مرکز - دیویی: 843.914 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1395 - 129000 ریال - 9 -914-305-964-978 انتخاب
5- سقوط
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:پرویز شهدی - به‌سخن،مجید - دیویی: 843.914 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 100000 ریال - 2 -32-7987-600-978 انتخاب
6- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:امیرجلال‌الدین اعلم - نیلوفر - دیویی: 843.914 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 110000 ریال - 7 -057-448-964-978 انتخاب
7- سوء تفاهم
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:جلال آل‌احمد - مجید - دیویی: 842.914 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 7000 ریال - 964-453-011-X انتخاب
8- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:امیرجلال‌الدین اعلم - نیلوفر - دیویی: 843.914 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 22000 ریال - 0 -057-448-964 انتخاب
9- یک مورد جالب: نمایشنامه‌ای در دو پرده و یازده صحنه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:صادق سروعلیشاهی - افراز - دیویی: 842.914 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 95000 ریال - 4 -581-243-964-978 انتخاب
10- طاعون
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - نیلوفر - دیویی: 843.914 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1394 - 185000 ریال - 3 -141-448-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 51