لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(168)
چاپ مجدد (278)
تالیف (4)
ترجمه (442)
تهران (399)
شهرستان (47)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (446) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سقوط
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:پرویز شهدی - به‌سخن،مجید - دیویی: 843.914 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -32-7987-600-978 انتخاب
2- رکوئیم برای یک راهبه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:کیاسا ناظران - قطره - دیویی: 842.914 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 200 نسخه - 85000 ریال - 5 -888-341-964-978 انتخاب
3- بیگانه: دفتر معرفی و نقد ادبیات کلاسیک جهان معرفی و نقد
نويسنده:آلبر کامو - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 843.914 - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 1 -141-303-964-978 انتخاب
4- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:محمدرضا پارسایار - هرمس - دیویی: 843.914 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 3 -563-363-964-978 انتخاب
5- دلهره هستی
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:محمدتقی غیاثی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 843.914 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 8 -266-351-964-978 انتخاب
6- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:جلال آل‌احمد ؛ مترجم:علی‌اصغر خبره‌زاده - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 843.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1395 - 700 نسخه - 6 -004-351-964-978 انتخاب
7- روژه مارتن دوگار
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:منوچهر بدیعی - نیلوفر - دیویی: 843.912 - 40 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1380 - 1000 نسخه - 2500 ریال - 4 -153-448-964 انتخاب
8- کالیگولا
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:ابوالحسن نجفی - نیلوفر - دیویی: 842.914 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 7 -578-448-964-978 انتخاب
9- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:لیلی گلستان - نشر مرکز - دیویی: 843.914 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1395 - 1000 نسخه - 129000 ریال - 9 -914-305-964-978 انتخاب
10- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:لیلی گلستان - نشر مرکز - دیویی: 843.914 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 3000 نسخه - 39000 ریال - 9 -914-305-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 45