لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(189)
چاپ مجدد (295)
تالیف (7)
ترجمه (477)
تهران (424)
شهرستان (60)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (484) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پشت و رو
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:عباس باقری - فرزان روز - دیویی: 843.914 - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 2200 نسخه - 9000 ریال - 5 -104-321-964 انتخاب
2- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:پرویز شهدی - مجید - دیویی: 843.914 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 1 -110-453-964-978 انتخاب
3- طاعون
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - نیلوفر - دیویی: 843.914 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 3300 نسخه - 65000 ریال - 3 -141-448-964-978 انتخاب
4- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:امیرجلال‌الدین اعلم - نیلوفر - دیویی: 843.914 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 3300 نسخه - 22000 ریال - 0 -057-448-964 انتخاب
5- عاشقانه‌های آلبر کامو
نويسنده:آلبر کامو ؛ نويسنده:مریم صالحی - پایتخت - دیویی: 841.914 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 82000 ریال - 1 -81-7331-600-978 انتخاب
6- طاعون
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:رضا سیدحسینی - نیلوفر - دیویی: 843.914 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 27500 نسخه - 27000 ریال - 0 -141-448-964 انتخاب
7- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:لیلی گلستان - نشر مرکز - دیویی: 843.914 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1393 - 1800 نسخه - 105000 ریال - 9 -914-305-964-978 انتخاب
8- کالیگولا
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:پری صابری - نشر قطره - دیویی: 842.914 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 0 -333-119-600-978 انتخاب
9- بیگانه
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:لیلی گلستان - نشر مرکز - دیویی: 843.914 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1391 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 9 -914-305-964-978 انتخاب
10- بیگانه: دفتر معرفی و نقد ادبیات کلاسیک جهان معرفی و نقد
نويسنده:آلبر کامو - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 843.914 - 84 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 1 -141-303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 49