لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (49)
تالیف (13)
ترجمه (66)
تهران (77)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (79) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی - فارسی رهنما = Rahnama English - Persian dictionary of American
نويسنده:ریچارد اسپیرز ؛ مترجم:قاسم کبیری - رهنما - دیویی: 417.203 - 728 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1382 - 1500 نسخه - 48000 ریال - 1 -50-6054-964 انتخاب
2- گرگ بیابان
نويسنده:هرمان هسه ؛ نويسنده:ادوین کیس‌بیر ؛ مترجم:قاسم کبیری - فردوس - دیویی: 833.914 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 2000 نسخه - 125000 ریال - 2 -271-320-964-978 انتخاب
3- گرگ بیابان
نويسنده:هرمان هسه ؛ نويسنده:ادوین کیس‌بیر ؛ مترجم:قاسم کبیری - فردوس - دیویی: 833.914 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 300 نسخه - 400000 ریال - 2 -271-320-964-978 انتخاب
4- پرواز عقاب
نويسنده:کریشنا مورتی ؛ مترجم:قاسم کبیری - فردوس - دیویی: 299 - 256 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 3000 نسخه - 1250 ریال - انتخاب
5- اصول و روش ترجمه
نويسنده:قاسم کبیری - رهنما - دیویی: 428.02 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 1 -79-6951-964 انتخاب
6- شب‌های روشن و نازک ‌دل
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:قاسم کبیری ؛ ويراستار:زهرا دامیار - فردوس - دیویی: 891.733 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 5 -436-320-964-978 انتخاب
7- فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی - فارسی رهنما = Rahnama English - Persian dictionary of American slang
نويسنده:ریچارد اسپیرز ؛ مترجم:قاسم کبیری - رهنما - دیویی: 423.1 - 728 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1385 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 1 -50-6054-964 انتخاب
8- خوشبخت مردن
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:قاسم کبیری - ادیب‌پور - دیویی: 843.914 - 148 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1370 - 5000 نسخه - 750 ریال - انتخاب
9- واژه‌ها و سرگذشت آنها
نويسنده:قاسم کبیری - دانشگاه تربیت معلم کاشان - دیویی: 423 - 3000 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 1900 ریال - انتخاب
10- مسافر
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:قاسم کبیری - فردوس - دیویی: 823.912 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 0 -255-320-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8