لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (50)
تالیف (13)
ترجمه (67)
تهران (78)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (80) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول و روش ترجمه
نويسنده:قاسم کبیری - رهنما - دیویی: 428.02 - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 1 -79-6951-964 انتخاب
2- دیدار با زندگی (فلسفه / روانشناسی)
نويسنده:جیدو کریشنامورتی ؛ مترجم:قاسم کبیری - مجید - دیویی: 181.4 - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1100 نسخه - 145000 ریال - 0 -050-453-964-978 انتخاب
3- واژه‌ها و سرگذشت آنها
نويسنده:قاسم کبیری - دانشگاه تربیت معلم کاشان - دیویی: 423 - 3000 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 1900 ریال - انتخاب
4- گرگ بیابان
نويسنده:هرمان هسه ؛ نويسنده:ادوین کیس‌بیر ؛ مترجم:قاسم کبیری - فردوس،فرهنگ روز - دیویی: 833.914 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -271-320-964-978 انتخاب
5- فرهنگ دانشجو: انگلیسی - فارسی رهنما
نويسنده:Albert Sydney Hornby ؛ مترجم:پرویز بیرجندی ؛ ويراستار:قاسم کبیری - رهنما - دیویی: 423 - 1318 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 13500 ریال - انتخاب
6- زیر دنده‌های چرخ
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:قاسم کبیری - فردوس - دیویی: 833.914 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 1500 نسخه - 35000 ریال - 1 -377-320-964-978 انتخاب
7- پرواز عقاب
نويسنده:کریشنا مورتی ؛ مترجم:قاسم کبیری - مجید - دیویی: 299.934 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 21000 ریال - 9 -051-453-964 انتخاب
8- فرهنگ دانشجو انگلیسی - فارسی
نويسنده:پرویز بیرجندی ؛ نويسنده:قاسم کبیری ؛ نويسنده:غلامحسین محمودی - رهنما - دیویی: 423 - 1162 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 5 سال 1387 - 3000 نسخه - 120000 ریال - 1 -019-367-964-978 انتخاب
9- اصول و روش ترجمه
نويسنده:قاسم کبیری - رهنما - دیویی: 428.02 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 4 -344-367-964-978 انتخاب
10- شبهای روشن و نازکول
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:قاسم کبیری - نشر اندیشه - دیویی: 891.73 - 168 صفحه - رقعی - چاپ 4 سال 1370 - 800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8