لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (51)
تالیف (14)
ترجمه (67)
تهران (79)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (81) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شب‌های روشن و نازک ‌دل
نويسنده:فئودورمیخائیلوویچ داستایوسکی ؛ مترجم:قاسم کبیری ؛ ويراستار:زهرا دامیار - فردوس - دیویی: 891.733 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 75000 ریال - 5 -436-320-964-978 انتخاب
2- خوشبخت مردن
نويسنده:آلبر کامو ؛ مترجم:قاسم کبیری - جامی - دیویی: 843.914 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 45000 ریال - 0 -64-2575-964-978 انتخاب
3- مبانی رفتار سازمانی
نويسنده:استیون‌پی. رابینز ؛ مترجم:قاسم کبیری - حکیم‌باشی - دیویی: 658.3 - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 75000 ریال - 7 -8-91728-600-978 انتخاب
4- دفتر تمرین عربی سال اول راهنمایی
نويسنده:عیسی متقی‌زاده ؛ نويسنده:حمیدرضا میرحاجی ؛ نويسنده:قاسم کبیری - نشر شورا - دیویی: 492.75076 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3400 ریال - 7 -49-5525-964 انتخاب
5- فرهنگ اصطلاحات عامیانه انگلیسی - فارسی رهنما = Rahnama English - Persian dictionary of American slang
نويسنده:ریچارد اسپیرز ؛ مترجم:قاسم کبیری - رهنما - دیویی: 423.1 - 728 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1385 - 55000 ریال - 1 -50-6054-964 انتخاب
6- واژه‌ها و سرگذشت آنها
نويسنده:قاسم کبیری - دانشگاه تربیت معلم کاشان - دیویی: 423 - 3000 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 1900 ریال - انتخاب
7- اصول و روش ترجمه
نويسنده:قاسم کبیری - رهنما - دیویی: 428 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 6000 ریال - 1 -79-6951-964 انتخاب
8- مسافر
نويسنده:هرمان هسه ؛ مترجم:قاسم کبیری - فردوس - دیویی: 823.912 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 20000 ریال - 0 -255-320-964 انتخاب
9- قدرت: چگونه آن را بدست آوریم و چگونه از آن استفاده‌کنیم
نويسنده:مایکل کوردا ؛ مترجم:قاسم کبیری - ققنوس - دیویی: 658.4 - 381 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2800 ریال - انتخاب
10- خون اجنبی
نويسنده:میخائیل‌الکساندروویچ شولوخوف ؛ مترجم:قاسم کبیری - فردوس - دیویی: 891.7344 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 32000 ریال - 0 -428-320-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9