لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (9)
تالیف (0)
ترجمه (12)
تهران (3)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مقدمه‌ای بر اکولوژی رفتار
نويسنده:جان کربز ؛ نويسنده:ان.بی دیویس ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 591.51 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1393 - 150000 ریال - 2 -132-324-964-978 انتخاب
2- مقدمه‌ای بر اکولوژی رفتار
نويسنده:جان کربز ؛ نويسنده:ان.بی. دیویس ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی (دانشگاه فردوسی مشهد) - دیویی: 591.51 - 428 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 14000 ریال - 2 -132-324-964-978 انتخاب
3- مقدمه‌ای بر اکولوژی رفتار
نويسنده:جان کربز ؛ نويسنده:ان.بی دیویس ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 591.51 - 428 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 22000 ریال - 2 -045-324-964 انتخاب
4- مقدمه‌ای بر اکولوژی رفتار
نويسنده:جان کربز ؛ نويسنده:ان.بی دیویس ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 591.51 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 30000 ریال - 7 -132-324-964 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر اکولوژی رفتار
نويسنده:جان کربز ؛ نويسنده:ان.بی دیویس ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 591.51 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 40000 ریال - 7 -132-324-964 انتخاب
6- مقدمه‌ای بر اکولوژی رفتار
نويسنده:جان کربز ؛ نويسنده:ان.بی دیویس ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 591.51 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 55000 ریال - 7 -132-324-964 انتخاب
7- ترسیم سازه‌های ساختمانی با CAD
نويسنده:جان کربز ؛ مترجم: واحد ترجمه نشر برگا - برگا - دیویی: 620.00420285 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 80000 ریال - 4 -94-6551-600-978 انتخاب
8- انسان، معماری، زندگی
نويسنده:جان کربز ؛ مترجم: واحد ترجمه نشر برگا - برگا - دیویی: 728 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 60000 ریال - 0 -92-6551-600-978 انتخاب
9- مقدمه‌ای بر اکولوژی رفتار
نويسنده:جان کربز ؛ نويسنده:ان.بی دیویس ؛ مترجم:عبدالحسین وهابزاده - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 591.51 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 80000 ریال - 7 -132-324-964 انتخاب
10- معماری و زندگی
نويسنده:جان کربز ؛ مترجم:دینا دهقان - یزدا - دیویی: 728 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 7 -676-165-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2