لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (9)
تالیف (69)
ترجمه (2)
تهران (70)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (71) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیوان زرگر اصفهانی
نويسنده:محمدحسین زرگراصفهانی ؛ مصحح:احمد کرمی - نشریات ما - دیویی: 8fa1.5 - 168 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 700 ریال - انتخاب
2- دیوان قضایی یزدی
نويسنده: عبدالرحیم ؛ مترجم:احمد کرمی - ما - دیویی: 8fa1.5 - 336 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1370 - 1700 ریال - انتخاب
3- دیوان صباحی بیدگلی
نويسنده:سلیمان صباحی‌بیدگلی ؛ به‌اهتمام:احمد کرمی - ما - دیویی: 8fa1.5 - 400 صفحه - وزیری (گالینگور) - 2 -25-5510-964 انتخاب
4- تذکره شاعران نانوا "شاطران شاعر"
به‌اهتمام:احمد کرمی - ما - دیویی: 8fa1.009 - 408 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 25000 ریال - 5 -63-5510-964 انتخاب
5- دیوان مخفی: زیب النساء بیگم
نويسنده:زیب‌النساء‌بیگم مخفی‌هندوستانی ؛ مصحح:احمد کرمی - نشریات ما - دیویی: 8fa1.4 - 349 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 1150 ریال - انتخاب
6- دیوان شاطر عباس صبوحی
نويسنده:احمد کرمی - منوچهری - دیویی: 8fa1.5 - 177 صفحه - 2000 ریال - انتخاب
7- دیوان شمس الفصحاء محیط قمی
شاعر:محمد محیط‌قمی ؛ گردآورنده:احمد کرمی - پیشاهنگ سخن - دیویی: 8fa1.5 - 204 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1380 - 12000 ریال - 0 -1-93270-964 انتخاب
8- دیوان سرخوش تفرشی
نويسنده:یحی‌بن‌عبدالغنی سرخوش ؛ مصحح:احمد کرمی - نشریات ما - دیویی: 8fa1.6 - 183 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1362 - 750 ریال - انتخاب
9- دیوان کمال خجندی
مصحح:احمد کرمی - ما - دیویی: 8fa1.32 - 528 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 ریال - انتخاب
10- دیوان شاطر غلامحسین قمی "صفائی"
به‌اهتمام:احمد کرمی - ما - دیویی: 8fa1.62 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3500 ریال - 9 -13-5510-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8