لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (198)
تالیف (218)
ترجمه (2)
تهران (219)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (213)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (220) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1394 - 40000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
2- ایران
نويسنده:مهین قربان‌رضایی ؛ نويسنده:ناهید مدنی ؛ نويسنده:عزت کردی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 955.0044 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 33 سال 1393 - 50000 ریال - 6 -0364-08-964-978 انتخاب
3- ایران
نويسنده:مهین قربان‌رضایی ؛ نويسنده:ناهید مدنی ؛ نويسنده:عزت کردی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 955.0044 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 53 سال 1393 - 50000 ریال - 6 -0364-08-964-978 انتخاب
4- ایران
نويسنده:مهین قربان‌رضایی ؛ نويسنده:ناهید مدنی ؛ نويسنده:عزت کردی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 955.0044 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 30000 ریال - 6 -0364-08-964-978 انتخاب
5- گیاهان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 581 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 30000 ریال - 5 -0390-08-964-978 انتخاب
6- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 30000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
7- جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران: چگونه مسائل اجتماعی را حل کنیم
نويسنده:جیمز کرون ؛ مترجم:مهرداد نوابخش ؛ مترجم:فاطمه کرمی - جامعه‌شناسان - دیویی: 361.10955 - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 70000 ریال - 3 -43-5999-600-978 انتخاب
8- جانوران
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 591 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1393 - 40000 ریال - 7 -0396-08-964-978 انتخاب
9- کودک، شکل‌ها، رنگ‌ها و محیط زندگی: ویژه‌ی نوآموزان پیش‌دبستانی
نويسنده:مریم دشت‌آبادی ؛ نويسنده:شیرین بازیاریان ؛ نويسنده:خدیجه صدیقی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 44 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1393 - 36000 ریال - 8 -0807-08-964-978 انتخاب
10- گیاهان
نويسنده:فریده عصاره ؛ نويسنده:طاهره خردور ؛ نويسنده:کبری بابایی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 5 -0390-08-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22