لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(169)
چاپ مجدد (309)
تالیف (11)
ترجمه (467)
تهران (476)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (470)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (478) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازیافت
نويسنده:نیل موریس ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 30000 ریال - 5 -341-389-964-978 انتخاب
2- رویای سبز
نويسنده:کریس ون‌الزبرگ ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 30 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 9000 ریال - 8 -084-389-964 انتخاب
3- برق و ایمنی
مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 15000 ریال - 7 -321-389-964-978 انتخاب
4- سارا به دندانپزشکی می‌رود
نويسنده:ورا رزنبری ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 40000 ریال - 3 -499-389-964-978 انتخاب
5- سیگار! سرگرمی و رنگ‌آمیزی
مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:پیرایه کلهر - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 613.8 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 ریال - 5 -143-389-964-978 انتخاب
6- بچه‌ها غافلگیر نشوید
نويسنده:ساندرامک‌لود هامفری ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 646.7 - 84 صفحه - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 50000 ریال - 0 -218-389-964-978 انتخاب
7- سیگار! سرگرمی و رنگ‌آمیزی
مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 613.8 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 15000 ریال - 5 -143-389-964-978 انتخاب
8- دورا به دکتر می‌رود
نويسنده:فی‌بی بنستاین ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 45000 ریال - 7 -475-389-964-978 انتخاب
9- بلدم بشمارم
نويسنده:استوارت‌ج. مورفی ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 513.2 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 60000 ریال - 9 -554-389-964-978 انتخاب
10- سرود درخت: افسانه ای از جنگل بارانی آمازون
نويسنده:لین چری ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 634.9 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 12000 ریال - 8 -014-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 48