لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(150)
چاپ مجدد (267)
تالیف (10)
ترجمه (407)
تهران (415)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (411)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (417) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جنگلهای بارانی استوایی
نويسنده:گیل گیبون ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 5000 ریال - 3 -29-7414-964 انتخاب
2- برق و ایمنی
مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 7 -321-389-964-978 انتخاب
3- برق و ایمنی
مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 537 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 7 -321-389-964-978 انتخاب
4- نگهبانان طبیعت (رنگ‌آمیزی سبز)
مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:پیرایه کلهر ؛ تصويرگر:استیو اسلاویچ - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 7 -503-389-964-978 انتخاب
5- هویج کمتر، هویج بیشتر
نويسنده:استوارت‌جی. مورفی ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 513.2 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 8 -564-389-964-978 انتخاب
6- راهنمای بهداشت و تغذیه دایناسورها
نويسنده:لوری کرزنی ؛ نويسنده:مارک براون ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 613 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 8 -67-7414-964-978 انتخاب
7- سرود درخت: افسانه ای از جنگل بارانی آمازون
نويسنده:لین چری ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 634.9 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 4 -872-389-964-978 انتخاب
8- برخورد با طلاق
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:هایده کروبی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 306.89 - 24 صفحه - خشتی (شومیز خارجی) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 6 -216-389-964-978 انتخاب
9- می‌خواهم پاندا را نجات دهم
نويسنده:بریجت هرست ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 2000 نسخه - 0 -461-389-964-978 انتخاب
10- اندوه و نگرانی
مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 155.9 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 8 -098-389-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 42