لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(260)
چاپ مجدد (290)
تالیف (3)
ترجمه (547)
تهران (543)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (65)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (550) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانه کج
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مینو بامداد - میلاد - دیویی: 823 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
2- مهمانی شوم
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:بهرام افراسیابی - راد - دیویی: 823 - 185 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
3- الفبا و جنایت
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمد قصاع - نشر مهر - دیویی: 823 - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2500 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
4- ارثیه شوم (سرو غمگین)
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:علیرضا نعمتی ؛ ويراستار:زری تقی‌خانی - افشار - دیویی: 823.912 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 4000 نسخه - 2300 ریال - انتخاب
5- مرگ، فرجام کار است
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:احمد افشارپویا - نوین - دیویی: 823 - 297 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
6- تله مرگ
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:قدیر گلکاران - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 823 - 251 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
7- اتفاق بعد از شام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدحسین عباسپورتمیجانی - تمندر - دیویی: 823.912 - 320 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 4500 ریال - انتخاب
8- عروسکی در دودکش بخاری
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:ع. شعاع‌بختیاری ؛ ويراستار:مجید سیف - میلاد - دیویی: 823.912 - 344 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 6500 ریال - انتخاب
9- قتل در زمین گلف
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مهرداد فتوره‌چی - جامعه - دیویی: 823.91 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 8 -0-90065-964 انتخاب
10- قتل آسان است
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 274 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2200 نسخه - 40000 ریال - 2 -573-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 55