لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(258)
چاپ مجدد (270)
تالیف (3)
ترجمه (525)
تهران (521)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (65)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (528) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دختر سوم
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مهتاب بخارایی - هرمس، کتابهای کارآگاه - 296 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 5 -448-363-964 انتخاب
2- جنایت در مجتمع مسکونی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:فرید جواهرکلام - پاییز - 152 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 1700 ریال - انتخاب
3- ملاقات با مرگ
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:جمشید اسکندانی - روایت - 474 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
4- جنایت در مجتمع مسکونی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:فرید جواهرکلام - پاییز - 412 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2000 نسخه - 4000 ریال - انتخاب
5- قتل در بالماسکه
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:گیسو ناصری - پاییز - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 3000 ریال - انتخاب
6- گرفتاری در خلیج پولنسا
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:نازیلا داوری - شقایق - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 4000 نسخه - 3200 ریال - انتخاب
7- در جستجوی جنایتکار
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:علیرضا نعمتی - افشار - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 6300 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
8- کارآگاه پووآرو
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مهرداد فتوره‌چی ؛ ويراستار:سیدعلیرضا طبایی - جامعه - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 3700 ریال - انتخاب
9- قتل در آینه
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:استل فقیه ؛ ويراستار:ویدا اسلامیه - میلاد - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1374 - 3000 نسخه - 4950 ریال - انتخاب
10- کارآگاه پووآرو
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی - نشر افق - 240 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 53