لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(264)
چاپ مجدد (330)
تالیف (3)
ترجمه (591)
تهران (587)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (71)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (594) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شرکای جرم
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:فائزه اسکندری - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.914 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3 -930-363-964-978 انتخاب
2- جنایت خفته
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:گلرخ سعیدنیا - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 256 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 15000 ریال - 4 -57-7100-964 انتخاب
3- مرگ نقطه‌ی پایان
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:ایلیا حریری ؛ زيرنظر:محمد قاسم‌زاده - نشر کاروان - دیویی: 823.912 - 318 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 2 -36-7033-964 انتخاب
4- شاهدی برای دادگاه
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:حمید بلندسران - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 85000 ریال - 7 -789-363-964-978 انتخاب
5- پرده: آخرین پرونده پوآرو
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:رویا سعیدی - هرمس، ‌کتابهای‌ کیمیا - دیویی: 823.912 - 266 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 12500 ریال - 5 -46-7100-964-978 انتخاب
6- جنایتهای میهن‌پرستانه
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدعلی ایزدی - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 70000 ریال - 0 -775-363-964-978 انتخاب
7- قتل راجر آکروید
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:خسرو سمیعی - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 95000 ریال - 5 -556-363-964-978 انتخاب
8- دشمن پنهان
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدمهدی ریاضی - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 48000 ریال - 6 -616-363-964-978 انتخاب
9- قتل در تعطیلات
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 240000 ریال - 2 -713-363-964-978 انتخاب
10- راز قطار آبی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 318 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 200000 ریال - 5 -572-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 60