لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(260)
چاپ مجدد (272)
تالیف (3)
ترجمه (529)
تهران (525)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (65)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (532) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دشمن مرموز
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:امیرحسین نقیان ؛ مترجم:مهدی گروسیان - دستان - دیویی: 823.912 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 9 -17-6555-964 انتخاب
2- لیستردیل: داستانهای کوتاه آگاتا کریستی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:سیمین تاجدینی ؛ ويراستار:سمیرا فتحعلی‌آشتیانی - ویدا - دیویی: 823.912 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1100 نسخه - 100000 ریال - 8 -057-291-600-978 انتخاب
3- چشم‌بندی
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجتبی عبدالله‌نژاد - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 5 -639-363-964-978 انتخاب
4- سایه‌بان مرد قاتل
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمد قصاع - صبورا - دیویی: 823 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 7 -1-91757-964 انتخاب
5- خانه کج
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مینو بامداد - میلاد - دیویی: 823 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
6- مهمانی شوم
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:بهرام افراسیابی - راد - دیویی: 823 - 185 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 1800 ریال - انتخاب
7- الفبا و جنایت
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمد قصاع - نشر مهر - دیویی: 823 - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2500 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
8- ارثیه شوم (سرو غمگین)
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:علیرضا نعمتی ؛ ويراستار:زری تقی‌خانی - افشار - دیویی: 823.912 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 4000 نسخه - 2300 ریال - انتخاب
9- مرگ، فرجام کار است
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:احمد افشارپویا - نوین - دیویی: 823 - 297 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 5000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
10- تله مرگ
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:قدیر گلکاران - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 823 - 251 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 54