لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(260)
چاپ مجدد (285)
تالیف (3)
ترجمه (542)
تهران (538)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (65)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (545) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جنایت از یاد رفته
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:عباس خیرخواه - ثالث - دیویی: 823.914 - 260 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 9 -870-380-964-978 انتخاب
2- سیزده نفر سر میز شام
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:بهرام افراسیابی - سخن - دیویی: 823 - 292 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 4400 ریال - انتخاب
3- جنایت مرموز
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:قیطاس مردانی‌راد - کانون ‌انتشارات ‌پیام‌ عدالت - دیویی: 823 - 305 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 10000 نسخه - 2200 ریال - انتخاب
4- سرو غمگین
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:بهرام افراسیابی - راد - دیویی: 823.912 - 287 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 4200 ریال - انتخاب
5- کمینگاه خطر
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:فرزانه طاهری - طرح نو - دیویی: 823.912 - 247 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
6- شیطان زیر آفتاب
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:فریدون معمار - دبیر - دیویی: 823 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
7- مسافر فرانکفورت
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:بهرام افراسیابی - نشر مهر - دیویی: 823 - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 2200 نسخه - 4300 ریال - انتخاب
8- پوآرو در هانتربری
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:مجید میرزامحمدی - نهال نویدان - دیویی: 823.912 - 304 صفحه - چاپ 1 سال 1374 - 5000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
9- ده سیاهپوست کوچولو
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمد قصاع ؛ ويراستار:یونس رزمی‌پور - نشر آبنوس - دیویی: 823 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 3000 نسخه - 5500 ریال - انتخاب
10- شکار قاتل
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:حمید بلندسران - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 262 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 4 -751-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 55