لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(263)
چاپ مجدد (303)
تالیف (3)
ترجمه (563)
تهران (559)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (67)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (566) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ان یا ام؟
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمدطاهر ریاضی - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 120000 ریال - 4 -706-363-964-978 انتخاب
2- خانه کج
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:صدیقه ابراهیمی - دستان - دیویی: 823 - 366 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3500 ریال - انتخاب
3- غروب استایلز
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:بهرام افراسیابی - راد - دیویی: 823 - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 2500 ریال - انتخاب
4- قتل در عمارت استایلر
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محی‌الدین غفرانی - نشر ساحل - دیویی: 823.91 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 3200 ریال - انتخاب
5- تراژدی در سه پرده
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:بهرام افراسیابی ؛ ويراستار:افسانه افشار - مهتاب،بهزاد - دیویی: 823 - 93 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 1450 ریال - انتخاب
6- جنایت در خانه آخر
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:محمد قصاع - کانون ‌انتشارات ‌پیام‌ عدالت - دیویی: 823 - 301 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3000 ریال - انتخاب
7- نامه‌های مرگبار
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:عباس پورتمیجانی - موسسه‌ انتشارات‌ عطایی - دیویی: 820 - 197 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1373 - 3500 ریال - انتخاب
8- اسرار قصر چیمنیز
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:عباس کرمی‌فر - ارغوان - دیویی: 823.912 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 4200 ریال - 0 انتخاب
9- قتل در آسمان
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:ویدا اسلامیه - میلاد - دیویی: 823.912 - 304 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 2 سال 1375 - 6000 ریال - انتخاب
10- قتل راجر آکروید
نويسنده:آگاتا(میلر) کریستی ؛ مترجم:خسرو سمیعی - هرمس، کتابهای کارآگاه - دیویی: 823.912 - 314 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 58000 ریال - 5 -556-363-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 57