لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(133)
چاپ مجدد (161)
تالیف (224)
ترجمه (70)
تهران (290)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (274)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (294) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- گوجه‌فرنگی‌های سبز
نويسنده:مینو کریم‌زاده ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - طرح نو - دیویی: 8fa3.62 - 484 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 48000 ریال - 1 -85-7134-964 انتخاب
2- قصه‌های کوتی‌کوتی
نويسنده:فرهاد حسن‌زاده ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده ؛ تصويرگر:هدی حدادی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 44 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 55000 ریال - 6 -815-391-964-978 انتخاب
3- خانه پرنده‌ها
نويسنده:بتسی بیارز ؛ مترجم:هدی لزگی ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813.54 - 132 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5200 ریال - 964-432-594-X انتخاب
4- از احد تا احد
نويسنده:محمود پوروهاب ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده ؛ تصويرگر:پرویز محلاتی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 297.68 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 8500 ریال - 8 -600-432-964 انتخاب
5- قلب‌های نارنجی
نويسنده:مینو کریم‌زاده ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 92000 ریال - 1 -526-391-964-978 انتخاب
6- دعای موش کوچولو
نويسنده:کلر ژوبر ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 8fa3.62 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 8500 ریال - 4 -314-391-964-978 انتخاب
7- در انتظار باران
نويسنده:شیلا گوردون ؛ مترجم:پروین جلوه‌نژاد ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 813.914 - 276 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 14000 ریال - 4 -471-432-964 انتخاب
8- همسایه‌های تازه
نويسنده:نوشین شعبانی ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده ؛ نقاش:لادن نیزاری - بنیاد پژوهشهای اسلامی - دیویی: 8fa3.62 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 57000 ریال - 6 -841-444-964-978 انتخاب
9- از هامون تا دریا
نويسنده:عباس جهانگیریان ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده ؛ ويراستار:مژگان کلهر - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 791.4372 - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 25000 ریال - 2 -529-391-964-978 انتخاب
10- زمین
مترجم:ناهید صادقی‌میبدی ؛ ويراستار:مینو کریم‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 551.02 - 72 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 1650 ریال - 8 -788-432-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 30