لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (1)
تالیف (10)
ترجمه (1)
تهران (9)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (6)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نکات برتر در فارماکولوژی: خلاصه کتاب فارماکولوژی "کاتزونگ و ترور" رفرانس آزمونهای ....
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ گردآورنده:حمیدرضا کریمی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 615.1 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 19800 ریال - 3 -22-5740-964 انتخاب
2- گوارش: نکات و سوالات برگزیده از منابع امتحانات پیش‌کارورزی و پذیرش دستیار
نويسنده:مسعود صدرالدینی ؛ نويسنده:شهرام صدرالدینی ؛ نويسنده:حمیدرضا کریمی - موسسه انتشاراتی مه‌سیما،پورسینا - دیویی: 616.30076 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 12000 ریال - 0 -1-94109-964 انتخاب
3- روماتولوژی: نکات و سوالات برگزیده از منابع امتحانی پیش‌کارورزی و پذیرش دستیار
نويسنده:مسعود صدرالدینی ؛ نويسنده:شهرام صدرالدینی ؛ نويسنده:حمیدرضا کریمی - موسسه انتشاراتی مه‌سیما،پورسینا - دیویی: 616.7230076 - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 12000 ریال - 2 -0-94109-964 انتخاب
4- Specialized English for management students (advanced): an introduction to organizational behavior
نويسنده:حمیدرضا کریمی - کنکاش - دیویی: 428.64024658 - 398 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 89000 ریال - 1 -62-2596-964-978 انتخاب
5- گنجینه پرسش‌های طلایی جغرافیا سال دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی علوم انسانی
نويسنده:حمیدرضا کریمی - موسسه فرهنگی آیندگان 1000نکته - دیویی: 910 - 256 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 24000 ریال - 964-373-191-X انتخاب
6- مزایا و نواقص سیاست پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:محمدتقی روستایی ؛ ويراستار:حمیدرضا کریمی - سفیر سلامت - دیویی: 363.350955 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 300000 ریال - 0 -21-8841-600-978 انتخاب
7- مدیریت سرمایه انسانی (خلق ارزش افزوده از طریق کارکنان)
نويسنده:آنجلا بارون ؛ نويسنده:مایکل آرمسترانگ ؛ مترجم:حمیدرضا کریمی - موسسه انتشاراتی مداد سفید - دیویی: 658.301 - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 25000 ریال - 8 -0-90526-600-978 انتخاب
8- خشک میوه‌ها (پسته، بادام، گردو، فندق، پکان و شاه‌بلوط)
نويسنده:حمیدرضا کریمی - جهاد دانشگاهی، واحد مشهد - دیویی: 634.5 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 95000 ریال - 7 -335-324-964-978 انتخاب
9- فیلوژنی گونه‌های جنس پسته
نويسنده:حمیدرضا کریمی - پلک - دیویی: 634.5745 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 20000 ریال - 9 -088-235-964-978 انتخاب
10- حسابان: ویژه دانش‌آموزان ممتاز رشته ریاضی سال سوم رشته ریاضی
نويسنده:حسین شفیع‌زاده ؛ نويسنده:حمیدرضا کریمی ؛ نويسنده:علی یوسفی - خوشخوان - دیویی: 515.076 - 526 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 175000 ریال - 0 -25-5695-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2