لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (40)
تالیف (52)
ترجمه (2)
تهران (51)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (49)

تعداد یافت شده (54) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معارف اسلامی کنکور
نويسنده:محمدرضا ثابتی ؛ نويسنده:محمد معصومی ؛ نويسنده:علی زنگنه - ایران ‌سنجش - دیویی: 297.076 - 260 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1384 - 29000 ریال - 8 -15-7068-964 انتخاب
2- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده دین و زندگی (1و2و3) قابل استفاده داوطلبان آزمون کاردانی پیوسته (فنی و حرفه‌ای - کار و دانش)
نويسنده:سعید شبقره ؛ نويسنده:غلامرضا ایزدفر ؛ نويسنده:کمال‌الدین سیفی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 364 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1388 - 78000 ریال - 8 -696-509-964-978 انتخاب
3- دین و زندگی پیش‌دانشگاهی
نويسنده:محمدحسین کریمی - بین‌المللی گاج - دیویی: 297.076 - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 20000 ریال - 4 -55-9909-964-978 انتخاب
4- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده دین و زندگی (1 و 2 و 3) قابل استفاده داوطلبان آزمون کاردانی پیوسته (فنی و حرفه‌ای - کار و دانش)
نويسنده:سعید شبقره ؛ نويسنده:غلامرضا ایزدفر ؛ نويسنده:کمال‌الدین سیفی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 297.076 - 240 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 70000 ریال - 8 -696-509-964-978 انتخاب
5- تحصیل مال از طریق نامشروع: از دیدگاه شیعه و اهل سنت و ارکان مادی و معنوی آن
محقق:محمدحسین کریمی - برگ فردوس - دیویی: 297.379 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50000 ریال - 4 -10-6379-600-978 انتخاب
6- حی علی خیر العمل فی مصادر الفریقین
نويسنده:محمدحسین کریمی - برگ فردوس - دیویی: 297.353 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 50000 ریال - 6 -03-6379-600-978 انتخاب
7- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده آموزش دین و زندگی (2) سال دوم دبیرستان: آموزش نکات مهم درسی، ترجمه‌ی آیات و احادیث اندیشه و تحقیق ...
نويسنده:غلامرضا ایزدفر ؛ نويسنده:کمال‌الدین سیفی ؛ نويسنده:محمدحسین کریمی - کانون فرهنگی آموزش،شبقره - دیویی: 297.076 - 176 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 24000 ریال - 7 -166-509-964 انتخاب
8- دین و زندگی پیش‌دانشگاهی
نويسنده:محمدحسین کریمی - بین‌المللی گاج - دیویی: 297.076 - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1387 - 25000 ریال - 2 -052-158-964-978 انتخاب
9- مجموعه‌ی طبقه‌بندی شده آموزش دین و زندگی (3) سال سوم دبیرستان: آموزش نکات مهم درسی، ترجمه‌ی آیات و احادیث، اندیشه و تحقیق، ...
نويسنده:غلامرضا ایزدفر ؛ نويسنده:عباس سیدشبستری ؛ نويسنده:محمدحسین کریمی - کانون فرهنگی آموزش،شبقره - دیویی: 297.076 - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 27000 ریال - 5 -167-509-964 انتخاب
10- معارف اسلامی کنکور
نويسنده:علی زنگنه ؛ نويسنده:محمدرضا ثابتی ؛ نويسنده:محمد معصومی - موسسه‌ علمی‌ و فرهنگی ‌ایران‌ سنجش - دیویی: 297.076 - 260 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 29000 ریال - 8 -15-7068-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6