لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(116)
چاپ مجدد (220)
تالیف (1)
ترجمه (335)
تهران (273)
شهرستان (63)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (336) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سه‌شنبه‌ها با موری: یک پیرمرد، یک جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 262 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 25000 ریال - 6 -313-341-964 انتخاب
2- سه‌شنبه‌ها با موری: با عشق تا مرگ
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:لیلی نوربخش - تالیا - دیویی: 378.12092 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 100000 ریال - 3 -7-90360-600-978 انتخاب
3- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگ‌ترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ماندانا قهرمانلو - نشر قطره - دیویی: 378.12092 - 264 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 35000 ریال - 2 -313-341-964-978 انتخاب
4- اولین تماس تلفنی از بهشت
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:ندا نامورکهن - قطره - دیویی: 813.54 - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 250000 ریال - 0 -755-119-600-978 انتخاب
5- اولین تماس تلفنی از بهشت
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:آرتمیس مسعودی - آموت - دیویی: 813.54 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 250000 ریال - 7 -80-6605-600-978 انتخاب
6- سیم‌های جادویی فرانکی پرستو
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:مهرآیین اخوت - هیرمند - دیویی: 813.54 - 532 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 250000 ریال - 5 -394-408-964-978 انتخاب
7- پنج نفری که در بهشت ملاقات می‌کنید
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:مژگان حسن‌زاده - جیحون - دیویی: 813.54 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 28000 ریال - 7 -61-8554-964 انتخاب
8- ارباب زمان
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:مهرداد وثوقی - افراز - دیویی: 813.54 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 250000 ریال - 9 -940-243-964-978 انتخاب
9- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا حسن‌زاده - ندای الهی - دیویی: 378.12092 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 200000 ریال - 9 -02-6113-600-978 انتخاب
10- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:زهرا آلوشی - نیک فرجام - دیویی: 378.12092 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 350000 ریال - 9 -72-7159-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 34