لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(90)
چاپ مجدد (197)
تالیف (0)
ترجمه (287)
تهران (244)
شهرستان (43)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (287) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سه‌شنبه‌ها با موری
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر البرز - دیویی: 378.12092 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 2000 نسخه - 10000 ریال - 4 -255-442-964 انتخاب
2- ارباب زمان
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:مهرداد وثوقی - افراز - دیویی: 813.54 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1100 نسخه - 118000 ریال - 9 -940-243-964-978 انتخاب
3- سه‌شنبه‌ها با موری: مرد پیر، مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:رضا زارع ؛ ويراستار:محمد عبدالملکی - آزرمیدخت - دیویی: 378.12092 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -38-7241-600-978 انتخاب
4- برای یک روز بیشتر
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:منیژه جلالی - نشر البرز - دیویی: 813.54 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 24000 ریال - 9 -535-442-964 انتخاب
5- برای یک روز بیشتر
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:منیژه جلالی - نشر البرز - دیویی: 813.54 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 700 نسخه - 130000 ریال - 6 -353-442-964-978 انتخاب
6- روزهای سه‌شنبه با استادم موری: مرد پیر ... مرد جوان و بزرگترین درس زندگی
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:پ. اربابی - آویشن شمال - دیویی: 378.12092 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -2-95307-600-978 انتخاب
7- برای یک روز دیگر
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:زهره زاهدی - جیحون - دیویی: 813.54 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 8 -60-5150-964-978 انتخاب
8- کمی ایمان داشته باش
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:احمد نیازاده - قطره - دیویی: 296.7 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 400 نسخه - 220000 ریال - 7 -785-119-600-978 انتخاب
9- یک روز دیگر
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:گیتا گرکانی - کاروان - دیویی: 813.54 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 1000 نسخه - 32000 ریال - 3 -95-8497-964-978 انتخاب
10- برای یک روز دیگر
نويسنده:میچ آلبوم ؛ مترجم:زهره زاهدی - پندار تابان - دیویی: 813.54 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200 نسخه - 160000 ریال - 2 -35-6895-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 29