لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (30)
تالیف (0)
ترجمه (35)
تهران (35)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (35)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رازهای ناشناخته: پژوهشی در پدیده‌های اسرارآمیز
نويسنده:راینر کوته ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:علی دانش - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 001.94 - 52 صفحه - جلد 20 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 7500 ریال - 9 -232-417-964 انتخاب
2- پلها و تونلها: معرفی، تاریخچه و طرح‌های جدید
نويسنده:راینر کوته ؛ مترجم:کمال بهروزکیا ؛ تصويرگر:پیتر کلاوکه - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 624 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 35000 ریال - 0 -351-536-964-978 انتخاب
3- امپراتوری روم باستان
نويسنده:ارنست کونتسل ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:مهروش طهوری - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 15000 ریال - 4 -792-417-964 انتخاب
4- امپراتوری روم باستان
نويسنده:ارنست کونتسل ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:مهروش طهوری - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1388 - 20000 ریال - 7 -792-417-964-978 انتخاب
5- امپراتوری روم باستان
نويسنده:ارنست کونتسل ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:مهروش طهوری - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 15000 ریال - 4 -792-417-964 انتخاب
6- رازهای ناشناخته: پژوهشی در پدیده‌های اسرارآمیز
نويسنده:راینر کوته ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:علی دانش - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 001.94 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 8000 ریال - 9 -232-417-964 انتخاب
7- رازهای ناشناخته: پژوهشی در پدیده‌های اسرارآمیز
نويسنده:راینر کوته ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:علی دانش - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 001.94 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 17500 ریال - 9 -232-417-964 انتخاب
8- رازهای ناشناخته: پژوهشی در پدیده‌های اسرارآمیز
نويسنده:راینر کوته ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:علی دانش - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 001.94 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1392 - 55000 ریال - 8 -232-417-964-978 انتخاب
9- در جستجوی گنج: گنجهای گمشده و پیدا شده
نويسنده:نوربرت‌فون فرانکنشتاین ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ ويراستار:علی دانش - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 20000 ریال - 8 -191-417-964-978 انتخاب
10- چرا و چگونه (جلدهای 30-26)
نويسنده:ارنست کونتسل ؛ مترجم:بهروز بیضایی‌محمدآبادی ؛ مترجم:فرزانه کریمی - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 030 - 250 صفحه - جلد 5 - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 125000 ریال - 9 -798-417-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4