لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دنیای تئو (رمان) تاریخ ادیان و مذاهب عالم
نويسنده:کاترین کلمان ؛ مترجم:مهدی سمسار - نقش جهان - دیویی: 843.914 - 688 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 45000 ریال - 1 -9-91455-964 انتخاب
2- دنیای تئو: رمان تاریخی درباره ادیان و مذاهب جهان
نويسنده:کاترین کلمان ؛ مترجم:مهدی سمسار - نقش جهان - دیویی: 843.914 - 672 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 270000 ریال - انتخاب
3- دنیای تئو (رمان) تاریخ ادیان و مذاهب عالم
نويسنده:کاترین کلمان ؛ مترجم:مهدی سمسار - نقش جهان - دیویی: 843 - 760 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 27500 ریال - 1 -9-91455-964 انتخاب
4- دنیای تئو (رمان) تاریخ ادیان و مذاهب عالم
نويسنده:کاترین کلمان ؛ مترجم:مهدی سمسار - نقش جهان - دیویی: 843.914 - 672 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 85000 ریال - 4 -9-91455-964-978 انتخاب
5- دنیای تئو (رمان) تاریخ ادیان و مذاهب عالم
نويسنده:کاترین کلمان ؛ مترجم:مهدی سمسار - نقش جهان - دیویی: 843.914 - 672 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 45000 ریال - 1 -9-91455-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1