لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (24)
تالیف (0)
ترجمه (57)
تهران (53)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (47)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- (غدد درون‌ریز)، دستگاه تناسلی و دستگاه ایمنی
نويسنده:ریچارد واکر ؛ نويسنده:آنا کلیبورن ؛ نويسنده:الیزابت برونوین - الماس پارسیان - دیویی: 616.4 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 6 -8-95543-600-978 انتخاب
2- زنبور چگونه عسل می‌سازد؟
نويسنده:آنا کلیبورن ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 595.79 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 10000 ریال - 9 -006-536-964-978 انتخاب
3- زنبور چگونه عسل می‌سازد؟
نويسنده:آنا کلیبورن ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 595.79 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 15000 ریال - 9 -006-536-964-978 انتخاب
4- تغییرات بدن
نويسنده:ریچارد واکر ؛ نويسنده:آنا کلیبورن ؛ نويسنده:الیزابت برونوین - الماس پارسیان - دیویی: 612 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 7 -1-95543-600-978 انتخاب
5- 100 راه برای نجات کره‌ی زمین
نويسنده:آنا کلیبورن ؛ مترجم:نگار عجایبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.73 - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 60000 ریال - 3 -428-389-964-978 انتخاب
6- چرا زنبور عسل می‌سازد؟
نويسنده:آنا کلیبورن ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 595.79 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 7000 ریال - 4 -006-536-964 انتخاب
7- نخستین دایره‌المعارف دانش فوق پیشرفته برای نوجوانان: نخستین دایره‌المعارف مهندسی ژنتیک و DNA
نويسنده:آنا کلیبورن ؛ نويسنده:پاول داسول ؛ نويسنده:فیونا چندلر - ذکر، کتابهای ‌قاصدک - دیویی: 030 - 380 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1397 - 590000 ریال - 2 -625-307-964-978 انتخاب
8- دستگاه گوارش
نويسنده:ریچارد واکر ؛ نويسنده:آنا کلیبورن ؛ نويسنده:الیزابت برونوین - الماس پارسیان - دیویی: 612.3 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 125000 ریال - 8 -4-95543-600-978 انتخاب
9- جین ایر
نويسنده:شارلوت برونته ؛ مترجم:نوشین ابراهیمی ؛ بازنويسي:آنا کلیبورن - افق - دیویی: 823.8 - 256 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 50000 ریال - 0 -265-369-964-978 انتخاب
10- جین ایر
نويسنده:شارلوت برونته ؛ بازنويسي:آنا کلیبورن ؛ مترجم:نوشین ابراهیمی - افق - دیویی: 823.8 - 256 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1391 - 110000 ریال - 0 -265-369-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6