لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (23)
تالیف (1)
ترجمه (54)
تهران (46)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اینجه ممد
نويسنده:یاشار کمال ؛ مترجم:احمد اسماعیلی - بی نا - دیویی: 894.3533 - 220 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 190 ریال - انتخاب
2- اگر ما را بکشند و درخت انار روی تپه
نويسنده:یاشار کمال ؛ مترجم:رضا سیدحسینی ؛ مترجم:جلال خسروشاهی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 890 - 277 صفحه - چاپ 2 سال 1369 - 700 ریال - انتخاب
3- سربازان خدا (مجموعه داستان)
نويسنده:یاشار کمال ؛ مترجم:عین‌له غریب ؛ ويراستار:مهدی یزدانی‌خرم - گیسا - دیویی: 894.3533 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 120000 ریال - 8 -9-91618-600-978 انتخاب
4- اینجه ممد
نويسنده:یاشار کمال ؛ مترجم:خسرو مهرزاد - نشر سمیر - دیویی: 894.3533 - 980 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 65000 ریال - 9 -88-6552-964 انتخاب
5- آنسوی کوهستان: ستون خیمه
نويسنده:یاشار کمال ؛ مترجم:رضا سیدحسینی ؛ مترجم:جلال خسروشاهی - کتاب زمان - دیویی: 894.3533 - 4000 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی - چاپ 1 سال 1363 - 750 ریال - انتخاب
6- پرنده‌ای با یک بال
نويسنده:یاشار کمال ؛ مترجم:مریم طباطبایی‌ها ؛ ويراستار:معصومه طوفانپور - پوینده - دیویی: 894.3533 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 6 -38-2950-964-978 انتخاب
7- اربابهای آقچاساز: یوسفجوق یوسف
نويسنده:یاشار کمال ؛ مترجم:رحیم رئیس‌نیا ؛ ويراستار:علی کاتبی - نشر دنیای نو - دیویی: 894.3533 - 772 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (سلفون) - چاپ 3 سال 1380 - 72500 ریال - 8 -65-6564-964 انتخاب
8- اگرمارا بکشندو درخت انار روی تپه
نويسنده:یاشار کمال ؛ مترجم:رضا سیدحسینی ؛ مترجم:جلال خسروشاهی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 894.3533 - 277 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 400 ریال - انتخاب
9- زخمی
نويسنده:اردال از ؛ مقدمه:یاشار کمال ؛ مترجم:علیرضا سیف‌الدینی - نشر چشمه - دیویی: 894.3533 - 282 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 250000 ریال - 5 -087-362-964-978 انتخاب
10- کوراوغلونون مئیدانا چیخیشی
نويسنده:یاشار کمال ؛ مترجم:مهرداد نریمانی - نشر اختر - دیویی: 894.3533 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 8000 ریال - 5 -56-6756-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6