لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (11)
تالیف (10)
ترجمه (11)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه در کارمندان انگیزه ایجاد کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.314 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2500 ریال - 1 -222-417-964 انتخاب
2- ادوات ابررسانایی و پایداری در شبکه‌های قدرت
نويسنده:هومن اکبرزاده‌خشکه‌رود ؛ ويراستار:روزبه کمالی ؛ ويراستار:محمود واصلی‌خباز - دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری - دیویی: 539.77 - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 70000 ریال - 5 -49-7375-600-978 انتخاب
3- الگوی راهبردی صنعت برق ایران (اهداف، دکترین و سیاست‌ها)
نويسنده:روزبه کمالی ؛ ويراستار:حسن طریقت‌مهربانی - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی - دیویی: 338.47621310955 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 120000 ریال - 6 -88-7256-600-978 انتخاب
4- از نهضت آزادی تا مجاهدین: خاطرات لطف‌الله میثمی
نويسنده:لطف‌الله میثمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - صمدیه - دیویی: 955.0824092 - 564 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 30000 ریال - 964-92362-1-X انتخاب
5- از نهضت آزادی تا مجاهدین: خاطرات لطف‌الله میثمی
نويسنده:لطف‌الله میثمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - صمدیه - دیویی: 955.0824092 - 560 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 50000 ریال - 964-92362-1-X انتخاب
6- از نهضت آزادی تا مجاهدین: خاطرات لطف‌الله میثمی
نويسنده:لطف‌الله میثمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - صمدیه - دیویی: 955.0824092 - 560 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 40000 ریال - 964-92362-1-X انتخاب
7- چگونه برنامه‌ریزی کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.4012 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 3500 ریال - 5 -220-417-964 انتخاب
8- چگونه بر خویشتن مدیریت کنیم؟
نويسنده:کیت کینان ؛ مترجم:قاسم کریمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 658.409 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2500 ریال - 1 -219-417-964 انتخاب
9- از نهضت آزادی تا مجاهدین: خاطرات لطف‌الله میثمی
نويسنده:لطف‌الله میثمی ؛ ويراستار:روزبه کمالی - صمدیه - دیویی: 955.0824092 - 520 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 40000 ریال - 964-92362-1-X انتخاب
10- الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران در برابر تحریم‌های استکبار جهانی
نويسنده:اله‌مراد سیف ؛ نويسنده:فریبرز قادرپناه ؛ نويسنده:علیرضا شیخ - دانشگاه عالی دفاع ملی - دیویی: 330.955 - 480 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 180000 ریال - 7 -36-7256-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3