لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (35)
تالیف (6)
ترجمه (37)
تهران (42)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (34)

تعداد یافت شده (43) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چهار گوهر: گزیده شعر شاعران حوزه ادبی عراق (انوری ابیوردی، جمال‌الدین اصفهانی، ظهیرالدین فاریابی و کمال‌الدین اصفهانی)
نويسنده:کاظم دزفولیان ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 8fa1.23 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 2 -0101-02-600-978 انتخاب
2- شاهنامه: شاخ سرو سایه‌فکن: برگزیده داستانهای فرود، بیژن و منیژه و رستم و اسفندیار
نويسنده:سجاد آیدنلو ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 8fa3.62 - 262 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1500 نسخه - 130000 ریال - 8 -0183-02-600-978 انتخاب
3- کلیدهای رویارویی با بیماری حساسیت در کودکان و نوجوانان
نويسنده:جودی‌لی بچمن ؛ مترجم:مسعود حاجی‌زاده ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 618.9297 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 7 -00-6181-964 انتخاب
4- چهار گوهر: گزیده شعر شاعران حوزه ادبی عراق (انوری ابیوردی، جمال‌الدین اصفهانی، ظهیرالدین فاریابی و کمال‌الدین اصفهانی)
نويسنده:کاظم دزفولیان ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 8fa1.23 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 300 نسخه - 190000 ریال - 2 -0101-02-600-978 انتخاب
5- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.1 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6000 نسخه - 5000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
6- چهار گوهر: گزیده شعر شاعران حوزه ادبی عراق (انوری ابیوردی، جمال‌الدین اصفهانی، ظهیرالدین فاریابی و کمال‌الدین اصفهانی)
نويسنده:کاظم دزفولیان ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 8fa1.23 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 130000 ریال - 2 -0101-02-600-978 انتخاب
7- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
8- دستورات ایمنی و مراقبت از آسیبهای کودکان
نويسنده:رابرت وینچی ؛ مترجم:شهریار نظری ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.4 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 3000 نسخه - 7000 ریال - 5 -01-6181-964 انتخاب
9- دستورات ایمنی و مراقبت از آسیبهای کودکان
نويسنده:رابرت‌جی. وینچی ؛ مترجم:شهریار نظری ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 613 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 6000 نسخه - 6000 ریال - 5 -01-6181-964 انتخاب
10- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1385 - 4000 نسخه - 18000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5