لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (37)
تالیف (6)
ترجمه (39)
تهران (44)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (45) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هنر و معماری اسلامی 1 (650 - 1250)
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:الگ گرابر ؛ مترجم:یعقوب آژند - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 709.17671 - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 38500 ریال - 6 -412-459-964 انتخاب
2- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1378 - 7000 ریال - 2 -8-90074-964 انتخاب
3- دستورات ایمنی و مراقبت از آسیب‌های کودکان
نويسنده:رابرت وینچی ؛ مترجم:شهریار نظری ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.4 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 130000 ریال - 1 -13-2785-964-978 انتخاب
4- هنر و معماری اسلامی 1 (650 - 1250)
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:الگ گرابر ؛ مترجم:یعقوب آژند - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 709.17671 - 640 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1390 - 86500 ریال - 0 -412-459-964-978 انتخاب
5- شاهنامه: شاخ سرو سایه‌فکن: برگزیده داستانهای فرود، بیژن و منیژه و رستم و اسفندیار
نويسنده:سجاد آیدنلو ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 8fa3.62 - 262 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 130000 ریال - 8 -0183-02-600-978 انتخاب
6- هنر و معماری اسلامی (1) 650 - 1250
نويسنده:ریچارد اتینگهاوزن ؛ نويسنده:الگ گرابر ؛ مترجم:یعقوب آژند - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 709.17671 - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1396 - 290000 ریال - 0 -412-459-964-978 انتخاب
7- شاهنامه: شاخ سرو سایه‌فکن: برگزیده داستانهای فرود، بیژن و منیژه و رستم و اسفندیار
نويسنده:سجاد آیدنلو ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 8fa3.62 - 262 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 120000 ریال - 8 -0183-02-600-978 انتخاب
8- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1387 - 23000 ریال - 9 -8-90074-964-978 انتخاب
9- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - صابرین - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1390 - 30000 ریال - 9 -8-90074-964-978 انتخاب
10- نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک
نويسنده:ویلیام سی‌یرز ؛ مترجم:شرف‌الدین شرفی ؛ ويراستار:سعیده کمایی‌فرد - صابرین، ‌کتابهای‌دانه - دیویی: 649.122 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1391 - 50000 ریال - 9 -8-90074-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5