لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (33)
تالیف (0)
ترجمه (42)
تهران (42)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (42)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (42) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مانند دانشمندان کار کنید
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:عادل یغما ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 500 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 3500 ریال - 964-436-841-X انتخاب
2- ارتباطات
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:امیرفرهنگ معتمدی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 6000 ریال - 964-436-970-X انتخاب
3- سازه‌ها و نیروها
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:مجید ملکان - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 7000 ریال - 2 -819-353-964 انتخاب
4- هوا
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 551.5 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 ریال - 6 -938-436-964 انتخاب
5- هوا
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:حسین دانشفر - مدرسه - دیویی: 551 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 5000 ریال - 1 -893-353-964 انتخاب
6- مانند دانشمندان کار کنید
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:عادل یغما ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 40000 ریال - 2 -826-353-964-978 انتخاب
7- مایعات
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:سیدمرتضی خلخالی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 4500 ریال - 5 -230-353-964 انتخاب
8- سازه‌ها و نیروها
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:مجید ملکان ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 500 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 7000 ریال - 2 -819-353-964 انتخاب
9- هوا
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 551 - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 4500 ریال - 9 -208-353-964 انتخاب
10- رشد
نويسنده:لس کمبل ؛ مترجم:حسین الوندی ؛ ويراستار:حسین دانشفر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 507 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 7000 ریال - 6 -820-353-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5