لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (10)
تالیف (5)
ترجمه (17)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (22)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زنگ نقاشی: میکی موس
تصويرگر: کمپانی‌والت‌دیسنی - آثار متین - دیویی: 750 - 8 صفحه - (در5جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1500 ریال - 964-93257-6-X انتخاب
2- قصه پیتر پن: بازگشت به سرزمین عجایب
مترجم:ساجده تقی‌زاده ؛ نقاش: کمپانی‌والت‌دیسنی - نشر پیدایش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 ریال - 3 -146-349-964 انتخاب
3- قصه هیولاها
مترجم:ساجده تقی‌زاده ؛ نقاش: کمپانی‌والت‌دیسنی - نشر پیدایش - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 ریال - 0 -142-349-964 انتخاب
4- یخ‌زده: بخوانیم و گوش کنیم
نويسنده: کمپانی‌والت‌دیسنی ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 125000 ریال - 5 -39-2886-964-978 انتخاب
5- رالف خرابکار: بخوانیم و گوش کنیم
نويسنده: کمپانی‌والت‌دیسنی ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 250000 ریال - 8 -41-2886-964-978 انتخاب
6- یخ‌زده: سفر به قصر یخی
نويسنده: کمپانی‌والت‌دیسنی ؛ مترجم:ارشیا صادقین ؛ گرافيست:سیدرسول میردامادی - پینه‌دوز - دیویی: 823.914 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 180000 ریال - 9 -60-2886-964-978 انتخاب
7- یخ‌زده: سفر به قصر یخی
نويسنده: کمپانی‌والت‌دیسنی ؛ مترجم:ارشیا صادقین ؛ گرافيست:سیدرسول میردامادی - پینه‌دوز - دیویی: 823.914 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 120000 ریال - 9 -60-2886-964-978 انتخاب
8- قصه عروسکها
مترجم:محمود مزینانی ؛ نقاش: کمپانی‌والت‌دیسنی - نشر پیدایش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 ریال - 2 -119-349-964-978 انتخاب
9- رالف خرابکار: بخوانیم و گوش کنیم
نويسنده: کمپانی‌والت‌دیسنی ؛ مترجم:المیرا کاس‌نژادبذرهندانی ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100000 ریال - 8 -41-2886-964-978 انتخاب
10- زنگ نقاشی: دانل داگ
تصويرگر: کمپانی‌والت‌دیسنی - آثار متین - دیویی: 750 - 8 صفحه - (در5جلد ) - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1500 ریال - 1 -5-93257-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3