لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(59)
چاپ مجدد (253)
تالیف (10)
ترجمه (302)
تهران (171)
شهرستان (141)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (312) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای - عفت - دیویی: 297.772 - 1364 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1380 - 3 -32-6986-964 انتخاب
2- کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای ؛ مصحح:محمدرضا اشرفی - صبا - دیویی: 297.772 - 1344 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1381 - 2 -23-6448-964 انتخاب
3- الاصول من الکافی
نويسنده:محمدبن‌یعقوب کلینی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای - کتابفروشی ‌اسلامیه - دیویی: 297.212 - 486 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 13 سال 1392 - 1 -179-481-964-978 انتخاب
4- الروضه من الکافی،‌ یا، گلستان آل محمد
نويسنده:محمدبن‌یعقوب کلینی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای - اسلامیه - دیویی: 297.212 - 400 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 6 -161-481-964-978 انتخاب
5- کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای ؛ مصحح:محمدرضا اشرفی - الهادی - دیویی: 297.772 - 1360 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1385 - 27000 ریال - 3 -113-400-964 انتخاب
6- مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای ؛ مصحح:محمدرضا اشرفی - موسسه ‌انتشارات ‌نبوی - دیویی: 297.772 - 1368 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1384 - 964-6405-38-X انتخاب
7- اصول کافی: کتاب ایمان و کفر
نويسنده:محمدبن‌یعقوب کلینی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای - اسوه - دیویی: 297.212 - 784 صفحه - (در6جلد ) - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 9 سال 1387 - 6 -78-6066-964-978 انتخاب
8- کلیات مفاتیح الجنان با ترجمه فارسی و علامت وقف
گردآورنده:عباس قمی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - علویون - دیویی: 297.772 - 1360 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1396 - 500000 ریال - 6 -40-6204-600-978 انتخاب
9- اصول کافی: کتاب ایمان و کفر (ایمان)
نويسنده:محمدبن‌یعقوب کلینی ؛ مترجم:محمدباقر کمره‌ای - سرور - دیویی: 297.212 - 540 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (سلفون) - چاپ 1 سال 1391 - 7 -59-6314-964-978 انتخاب
10- دعای عرفه: زیارت امام حسین (ع) در روز عرفه
مترجم:محمدباقر کمره‌ای - شرکت به نشر - دیویی: 297.774 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 2 -0293-02-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32